Aangepaste algemene voorwaarden gemeentelijke sportaccommodaties

Onlangs zijn de algemene voorwaarden voor gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties aangepast. Het uitgangspunt van de algemene voorwaarden is dat de accommodaties bereikbaar, schoon, gastvrij en veilig zijn voor iedereen. Hier kunnen we alleen samen met jullie voor zorgen. We actualiseren de algemene voorwaarden regelmatig om te (blijven) voldoen aan relevante wet- en regelgeving en invulling te geven aan onze ambities. Hieronder staan de belangrijkste verandering in de algemene voorwaarden.

Abonnement- en passe-partouthouders

Wijzigingen in verband met de privacywetgeving
Sinds juni 2021 maken we gebruik van webshops, zodat jij als klant digitaal producten, zoals abonnementen en passe-partouts, voor het ir. Ottenbad en de Tongelreep aan kunt schaffen. Deze producten zijn persoonsgebonden en worden gekoppeld aan de QR-code op jouw Eindhoven Sportpas. Om te controleren of een abonnement of passe-partout door de juiste persoon werd gebruikt, hebben wij een foto van jou in ons systeem toegevoegd. Volgens de privacywetgeving is dit niet toegestaan. Daarom stoppen wij hiermee. Om misbruik toch tegen te gaan, gaan we onze bezoekers nu steekproefsgewijs vragen om zich te legitimeren. Het kan dus zijn dat je gevraagd wordt om je te identificeren als je naar binnen gaat. Dit is juridisch toegestaan. Heb je nog een stadspas? Kom hem gratis omwisselen voor een Eindhoven Sportpas bij de kassa van het zwembad. Lees er meer over op onze website.

Bewaren van persoonsgegevens
In de nieuwe algemene voorwaarden staat ook informatie over de bewaartermijnen van je persoonsgegevens. In de privacywetgeving is vastgelegd dat je gegevens niet langer dan noodzakelijk mogen worden opgeslagen. Inactieve klantaccounts blokkeren wij daarom na twee jaar. Geblokkeerde accounts worden na drie jaar geanonimiseerd. Klanten hebben tot vijf jaar na het laatste gebruik van hun Eindhoven Sportpas de tijd om een positief saldo terug te vragen.

Huurder gemeentelijke sportaccommodatie

Rookvrije sportaccommodaties
In de Sport- en beweegvisie 2021-2025 ‘Heel Eindhoven beweegt!’ staat dat we willen dat mensen op steeds meer plekken in Eindhoven kunnen bewegen en sporten in een gezonde omgeving. Daar hoort een rookvrije sportomgeving bij. Vanaf het komende sportseizoen (beginnend op 1 augustus 2022) mag niet daarom meer gerookt worden in, op en bij onze sportaccommodaties.
 
Als huurder van een gemeentelijke sportaccommodatie, zie je er straks op toe dat er niet wordt gerookt door iedereen die namens jou gebruik maakt van de sportaccommodatie. Dit geldt voor de leden van je eigen club, medewerkers, vrijwilligers, spelers van de tegenpartij en publiek. Er wordt dus niet gerookt langs de lijn, op de tribune, bij de entree, et cetera.  Rookvrij betekent helemaal rookvrij. Er worden geen uitzonderingen gemaakt. 

Het goede voorbeeld
Zolang wij sigaretten normaal vinden, vinden onze kinderen dat ook. Nog steeds raken in Nederland iedere week honderden kinderen verslaafd aan roken. De gemeente wil dat Eindhovenaren rookvrij kunnen opgroeien en oud worden. Vrij van blootstelling aan meeroken en de verleiding om zelf te gaan roken. Om dit voor elkaar te krijgen, richten we ons op het rookvrij maken van verschillende omgevingen en op acties om rokers te helpen stoppen. Veel kinderen brengen een groot deel van hun tijd door bij de sportvereniging. Daarom vinden we het van groot belang om op korte termijn ook bij alle gemeentelijke sportaccommodaties het goede voorbeeld te gaan geven.

Rookvrije Generatie: we doen het samen
We weten dat veel Eindhovense sportverenigingen in de afgelopen periode al een stap hebben gezet op weg naar rookvrij. Fantastisch! Deze (volgende) stap naar een volledig rookvrije sportomgeving heeft voor de ene vereniging meer impact dan voor de andere. Maar niemand zet deze stap alleen. Om sportverenigingen te ondersteunen, zijn er handige stappenplannen en tips beschikbaar. Deze vind je op de website van de Rookvrije Generatie. Als gemeente zorgen wij voor duidelijke aanduidingen (zoals bordjes), waaruit blijkt dat sprake is van een rookvrije omgeving. Ook gaan we trainingen organiseren over de beste manieren om iemand aan te spreken, die toch een sigaret opsteekt.
 
Wij blijven je in de aankomende maanden informeren over de stand van zaken en inspireren aan de hand van goede voorbeelden. Heb jij tips die je wil delen met andere sportverenigingen? Of juist een concrete ondersteuningsbehoefte? Laat dit dan aan ons weten via sport@eindhoven.nl.