Mertens gekozen als bouwkundig aannemer voor omvorming Tongelreep

De gemeente Eindhoven heeft met bouwkundig aannemer Mertens Bouwbedrijf uit Weert de laatste grote partij geselecteerd voor het bouwteam dat op dit moment de nieuwe Tongelreep ontwerpt en daarna de bouwvoorbereiding op zich neemt. Als de verdere uitwerking van het ontwerp en de engineering c.q. bouwvoorbereiding volgens de eisen van de gemeente zijn gedaan en Mertens (en de installateurs) voor de bouw een prijs aanbieden binnen het gemeentelijk budget, dan mogen de bouwkundig aannemer en de installateurs het ook gaan bouwen, samen met de al eerder gecontracteerde installateurs. Dat weten we in de tweede helft van 2022.

Aanbesteding

Het betrof een Europese aanbesteding. Vier partijen hebben zich hiervoor ingeschreven en het niveau was hoog. Er zijn verschillende criteria gehanteerd bij de beoordeling, zoals kansen die inschrijvers zagen op het gebied van beoogde bouw-/constructiesysteem, de materialisatie, bouwmethodiek, de inpassing van de installaties en vaste inrichtingen. Daarnaast is ook nadrukkelijk het bewaken van de bouwkosten een belangrijke factor. Mertens viel onder meer positief op met zijn ideeën om de bouw te optimaliseren en de maatregelen die hij voorstelt om de kosten te beheersen. Daarnaast had Mertens een goede inbreng ten aanzien van de samenwerking met gemeente en de overige bouwpartners en het bewaken van de planning.


Een plek voor iedereen

“Een half jaar geleden hebben we de architect en de installateurs voor de nieuwe Tongelreep geselecteerd. Het kiezen van een aannemer is de volgende cruciale stap. Het bouwen van ‘Het zwembad van Nederland’ vereist specifieke kennis en ervaring,” aldus sportwethouder Stijn Steenbakkers. “Iedereen die van zwemmen houdt, kijkt uit naar de nieuwbouw, waar je op een nieuwe manier leert zwemmen. Maar ook gewoon plezier beleeft aan allerlei vormen van aquasport; van revalidatie tot je conditie bijhouden, van jonge talenten opleiden tot de topsporters het beste bieden om zich met de wereldtop te kunnen blijven meten.”


Planning

We zitten nu in de fase waarin het bouwteam (Slangen+Koenis architecten, Adviesbureau Tielemans, installateurs Equans, Lotec en gemeente Eindhoven) tot een definitief ontwerp moet komen. Daarna start de bouwvoorbereiding. Als alles volgens plan verloopt, kan de bouw in het voorjaar van 2023 starten.
Het project loopt verder volgens planning en moet uiterlijk tegen het einde van 2025 klaar zijn. Uiteraard blijft het gebruikerspanel volgens afspraak bij dit proces betrokken. Het project Omvorming Tongelreep is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit de Regio Deal Brainport Eindhoven.