Multifunctioneel gebruik Sportaccommodaties in Eindhoven

Kinderopvang of taallessen in de kantine van de voetbalvereniging? Waarom niet? In Eindhoven is het vanaf vandaag officieel mogelijk. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om dit soort nevengebruik van sportaccommodaties mogelijk te maken.

Tot nu toe was in de huidige bestemmingsplannen het nevengebruik van sportaccommodaties beperkt tot sport gerelateerde groepen en verenigingen. Het besluit om ook andere vormen van gebruik toe te staan past in de lijn van de gemeentelijke Sport- en Beweegvisie ‘Bewegen door verbinden’ 2016-2020 en collegeprogramma Daarin is vastgelegd dat de gemeente (nog) efficiënter gebruik van de accommodaties mogelijk zou maken, onder ander door multifunctioneel gebruik.

Vitaliteit

Door het aanpassen van de beleidsregels kan dat dus nu. Stijn Steenbakkers, wethouder voor o.a. innovatie, onderwijs en sport, licht de maatregel toe: “Met het toestaan van een beperkt aantal maatschappelijke voorzieningen worden de gebruiksmogelijkheden vergroot. Daarnaast vergroot het de vitaliteit van verenigingen. De verenigingen zijn exploitant van hun eigen kantines. Door de verruiming van gebruiksmogelijkheden kunnen zij extra inkomsten krijgen.”

De gedachte is ook dat het aanbieden van een ander soort activiteiten in sportaccommodaties ertoe kan leiden dat kinderen of bijvoorbeeld juist ouderen op die manier in aanraking komen met sporten en bewegen.

Omgevingsvergunning

Niet alle nevengebruik is overigens toegestaan. Het gaat om educatieve, medische, sociaal-medische, sociaal-culturele voorzieningen en voorzieningen voor openbare dienstverlening en openbaar bestuur. Kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang vallen daar ook onder.

Voor het inpassen van nieuwe maatschappelijke voorzieningen in sportaccommodaties is het bovendien nodig om een omgevingsvergunning aan te vragen. Daarbij moet ook voldaan worden aan de wettelijke accommodatie eisen voor de activiteit. Denk bijvoorbeeld aan aanpassingen die nodig zijn om kinderopvang mogelijk te maken.

Lees uitgebreider over de nieuwe beleidsmaatregel in de onderstaande raadsinformatiebrief: