Slangen+Koenis gekozen als architect voor omvorming Tongelreep

De gemeente Eindhoven heeft de opdracht voor het ontwerpen van de nieuwe Tongelreep gegund aan Slangen + Koenis Architecten. Er is nu een eerste schetsontwerp dat in de komende periode in opdracht van de gemeente en in samenwerking met andere adviseurs verder uitgewerkt wordt tot definitief ontwerp.

Een plek voor iedereen

“Met het selecteren van de architect en de installateurs komt de nieuwe Tongelreep weer een stap dichterbij. Het eerste schetsontwerp belooft al veel goeds. Het zwembad krijgt de opwaardering die het verdient”, aldus sportwethouder Stijn Steenbakkers. “En nog belangrijker: iedereen die van zwemmen houdt kan hier terecht. Een moderne en innovatieve plek waar je leert zwemmen, plezier beleeft, aan je conditie werkt en waar (top)sporters hun talent ontwikkelen. De nieuwe Tongelreep moet een mooie aanwinst worden voor de hele stad en regio”.

De aanbestedingen

Op basis van een voorselectie zijn vijf bureaus geselecteerd die een offerte hebben ingediend. Deze bestond uit een visie op de opdracht in de vorm van een eerste schetsontwerp. Daarnaast is aan de bureaus gevraagd hoe ze tegen thema’s aankijken als duurzaamheid, inpassing in Genneper Parken en samenwerking met gemeente en andere partijen. Een beoordelingscommissie was onder de indruk van de ingediende plannen. Uiteindelijk heeft zij de offerte van Slangen + Koenis Architecten als beste aangewezen. Onder meer de aansluiting met de bestaande situatie en de inpassing van de verschillende nieuwe baden werden positief beoordeeld.

Het ontwerp, de engineering en de realisatie van de elektrotechnische- en werktuigbouwkundige installaties is gegund aan ENGIE Service Zuid BV. De opdracht voor de zwemwaterbehandelingsinstallatie is naar de firma Lotec gegaan.

Aan de slag met het ontwerp

Nu er een architect is gekozen, kan de volgende stap worden gezet. Het schetsontwerp waarmee Slangen+Koenis de opdracht heeft gewonnen, vormt de basis voor het definitieve ontwerp. De komende maanden gaat de architect, in samenwerking met diverse partijen, het ontwerp verder uitwerken en optimaliseren. Daarbij worden behalve technische deskundigen ook de verschillende belanghebbenden, waaronder het gebruikerspanel, nadrukkelijk betrokken.

Planning

Tot nu toe verloopt het project volgens planning. De komende periode ontvangen de verschillende belanghebbenden meer informatie over het vervolgproces en wordt er een toelichting gegeven op het schetsontwerp. Het definitieve ontwerp moet medio 2022 klaar zijn. Als dat ontwerp bekend is, start de technische uitwerking en de voorbereiding van de bouw. Dan kan ook verder bepaald worden hoelang de bouw precies gaat duren. Naar verwachting wordt in het voorjaar van 2023 gestart met de bouwwerkzaamheden. Het hele project moet uiterlijk tegen het einde van 2025 klaar zijn. Het project Omvorming Tongelreep is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit de Regio Deal Brainport Eindhoven.