Groepstraining COPD

De fysiotherapiebehandeling (individueel of in groepsverband) bestaat in ieder geval uit gestructureerde fysieke inspanningstraining ter vermindering van kortademigheid en verbetering van inspanningsvermogen, fysieke activiteit en mucusklaring. Ook geeft de fysiotherapeut advies over en begeleiding in het zelfstandig uitvoeren van oefeningen en fysieke activiteiten en voorlichting gericht op kennis, zelfmanagement en het aanmoedigen tot en aanleren van een gezonde leefstijl.

Informatie

 • Doelgroep
  Alle patiënten met COPD
 • Niveau
  Geschikt voor iedereen; je kan meedoen op je eigen niveau.
 • Dag en tijdstip
  Maandag: 11:40 - 12:30 uur
  Dinsdag: 09:40 - 10:30 uur
  Donderdag: 11:40 - 12:30 uur
  Mochten bovengenoemde tijden niet passen dan kunnen we in gezamenlijk overleg kijken of een ander tijdstip passender is.
 • Locatie
  Gezondheidscentrum SGE Stratum, Thomas à Kempislaan 21-03, 5643 NR Eindhoven

Fysiotherapie is bewezen effectief gebleken op afname van symptomen, verbetering van inspanningsvermogen, verbetering van kwaliteit van leven en afname van angst en depressie bij patiënten met COPD. Op basis van patiëntervaringen is de effectiviteit van fysiotherapie aangetoond bij mensen met COPD en zijn mensen met COPD positief over de zorg die zij krijgen van de fysiotherapeut. Fysiotherapie is een belangrijk onderdeel in de longrevalidatie en is kostenbesparend gebleken doordat ziekenhuisopnames voorkomen kunnen worden.

Fysiotherapie bij COPD wordt voor patiënten met GOLD II en hoger vanaf de eerste behandeling vanuit de basisverzekering vergoed. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet u aan een aantal criteria voldoen.

Contact

Sportaanbieder: SGE Stratum
Naam: Cecile van Riet
Telefoonnummer: 040 711 66 40
E-mailadresc.vanriet@sge.nl
Websitewww.sge.nl