Sport als middel: machtig en universeel

Als een logisch begin van mijn carrière als blogger lijkt het me verstandig om mezelf voor te stellen. Mijn naam is Bram van Breugel en ik ben werkzaam bij de buurtsportcoaches van Dynamo Jeugdwerk/Lumens Sport. Daarnaast zit ik in de afrondende fase van de opleiding Sport- & Bewegingseducatie (Sport & Leisure Urban). Ik ben begonnen met deze opleiding, en later met deze stage, omdat ik geloof in het gebruik van sport als middel. Met deze blog probeer ik aandacht te krijgen voor het sporten in de wijk en voor de activiteiten die we onder leiding van de buurtsportcoaches plaats laten vinden. Mijn blog lijkt me een prima aanvulling op het aanwezige blogteam, waar al volop aandacht is voor sportevenementen, nieuwe sporten, topsporters en sport in beeld.

Sport als middel

Persoonlijk ben ik heilig overtuigd van de positieve effecten die sport en spel kunnen hebben op iemand. Als voorbeeld hiervoor gebruik ik een ervaring die ik heb meegemaakt toen ik in Malawi was, die aantoont hoe eenvoudig en efficiënt het kan zijn. Een groep kinderen vond een leeg flesje handzeep, het eerste wat gebeurde, was dat ze tegen het flesje begonnen te schoppen. Als het ware begonnen ze zelf voetbal te ontdekken. Toen de oudere groep klaar was met het flesje, begonnen de jongere meisjes er mee over te gooien. Het resultaat was dat deze kinderen later met een glimlach en voldaan van hun activiteit weer verder gingen. Natuurlijk is dit voorbeeld over ter wereld toepasbaar, sport is een machtig middel en sport is een universeel middel. Gooi een bal tussen een groep verveelde jongeren en er ontstaat meteen 'iets'.

Het groter geheel

Het stopt niet bij deze korte momenten van geluk voor deze kinderen, maar het grote geheel heeft baat bij het creëren van deze kleine momenten van geluk. Inmiddels is wel duidelijk dat sport kan bijdragen om de leefbaarheid van de wijken in Nederland te verhogen, dus lijkt het mij verstandig als er aandacht wordt geschonken aan sporten in de wijk in een land waar in toenemende mate sprake is van pleinvrees. Pleinvrees is de collectieve angst van mensen om zich in de openbare ruimte te begeven. Dit is natuurlijk een zaak van de overheid, want om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren moet je ervoor zorgen dat de leefbaarheid van de wijk goed is. Zou je zelf gaan voetballen op een verwaarloosd veldje? Of zou je liever voetballen op een goed onderhouden veldje waar af en toe iemand langskomt om te kijken hoe het gaat en wat je doet? Ik wacht met grote nieuwsgierigheid op de aangekondigde Sportvisie van de gemeente Eindhoven, om te zien hoe zij hun sportbeleid voor de komende jaren hebben ingericht. Daarnaast denk ik dat sporten in de wijk mogelijkheid biedt voor ondernemers om zichzelf te onderscheiden en bezig te houden met hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Met een kleine bijdrage kunnen organisaties zich maatschappelijk laten gelden en daadwerkelijk iets betekenen voor hun lokale gemeenschap.

De groene woonomgeving

Mijn vermoeden is dat mensen onder andere gelukkiger, gezonder en actiever zijn wanneer zij in een groene woonomgeving leven. Een groene woonomgeving hoeft niet op het platteland langs een weiland en tegenover een bos te zijn, maar kan ook in de stad aanwezig zijn. Een kleine zoektocht op het wereldwijde web zorgt voor een bevestiging van mijn vermoeden. Al vrij snel kwam ik uit bij sociologe Jolanda Maas, die met haar programma 'Vitamine G' echt aantoont dat een groene woonomgeving positieve effecten heeft op de gezondheid. Een aantal van haar resultaten op een rijtje: de kans dat bewoners hun gezondheid als minder goed ervaren is 1,5 keer zo groot wanneer weinig groen aanwezig is. Bovendien zijn 15 van de 24 meest voorkomende ziektes in Nederland minder aanwezig in omgevingen met veel groen. Hoe komt het nou dat een groene omgeving positieve effecten heeft op de gezondheid en waarom is dat belangrijk voor sporten en bewegen in de buurt? Een groene omgeving nodigt uit om te bewegen en het lokt sociale contacten uit. Zo voelen mensen die in een groene omgeving wonen zich minder vaak eenzaam en voldoen jongeren tussen de 12 en 17 jaar die in een groene omgeving wonen vaker aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. Ook is de kans op overgewicht 15 procent lager bij kinderen die opgroeien in een groene wijk.

'Good practice'

In iedere blog die ik schrijf, zal ik afsluiten met een 'good practice', een voorbeeld van hoe sport ingezet kan worden om een positieve bijdrage aan de maatschappij te leveren. In mijn eerste blog houd ik het graag lokaal en doe ik een beroep op jullie creatieve gedachten. In de blog van Mark de Weijer las ik over het initiatief om iedereen de kans te geven activiteiten op te zetten bij het leegstaande sportpark 't Schoot. Dus voor iedereen in Eindhoven die een leuk idee op het gebied van sport en bewegen heeft, maar geen geschikte locatie, is dit het juiste moment om in actie te komen! Waarom ik dit zo'n goed idee vind? Iedereen mag meedoen en er is een leegstaand sportpark ter beschikking dat gevuld mag worden!

Publicatiedatum: 16-3-2015
Geschreven door: Gastblogger Bram van Breugel