Zomerschool

Tijdens de zomervakantie vindt de jaarlijkse ‘zomerschool’ plaats. De zomerschool is een extra onderwijsprogramma voor kinderen die dit goed kunnen gebruiken. Jaarlijks komen ongeveer 350 kinderen naar de zomerschool. Door corona is dat aantal verdubbeld (vorig jaar, dit jaar zelfs bijna 950 aanmeldingen). Op 13 locaties in Eindhoven vindt deze zomerschool plaats. Er zijn 2 periodes van 2 weken waarop ze op dinsdag, woensdag en donderdag naar school gaan. De leerlingen zijn verdeeld in 3 leeftijdscategorieën (4-5 jaar, 6-9 jaar en 10-12 jaar). Iedere groep krijgt 1 keer per week een sportlesje ingevuld door verschillende sportaanbieders uit Eindhoven. Iedere periode wordt afgesloten met een tentoonstelling door de kinderen.