Vitality Club

Dagelijks bewegen is goed voor de gezondheid. Je voelt je fitter en het geeft structuur aan de dag. Samen bewegen is leuker en makkelijker vol te houden dan alleen. Daarom kun jij je voor € 1,- per week aansluiten bij de Vitality Club. Een laagdrempelige manier om onder begeleiding met andere wijkbewoners te bewegen. Na afloop is er tijd voor een kop koffie of thee en een praatje.

Samen sporten en bewegen

De Vitality Club is bedoeld voor mensen die het moeilijk vinden om in beweging te komen. Het is een opstap naar regulier sportaanbod. De begeleiding van de groep is in handen van Eindhoven Sport en Fontys Sporthogeschool studenten. Maar van de deelnemers wordt ook verwacht dat ze helpen om invulling te geven aan het programma. Deelname is € 1,- per week.

De activiteiten staan in de Beweeggids 55+.