Nieuw Woensel gaat verder met overgang naar Sportpark Noord!

Door alle besluitvorming, met als voorlopig slotstuk de ledenvergadering van Nieuw Woensel op 19 februari 2020, kan voetbalvereniging Nieuw Woensel verder vorm en inhoud gaan geven aan de overgang naar Sportpark Noord, met ingang van het seizoen 20-21.

Updates

Algemene informatie

Commissies en vrijwilligers

De overgang naar Sportpark Noord doet Nieuw Woensel niet alleen. Een speciaal daartoe in het leven geroepen projectgroep begeleidt de overgang en ‘we’ zijn nu zover dat we met vrijwilligers van beide verenigingen, Nieuw Woensel én Wodan, in commissies naar de inrichting en overgang toe willen werken. Die commissies worden momenteel samengesteld, deels op basis van bestaande vrijwilligers en deels op basis van noodzakelijke kennis. Maar, meedenkers en vrijwilligers heb je nooit genoeg. Iedere geïnteresseerde vrijwilliger kan zich via haar eigen bestuur opgeven om deel te nemen. Het deelnemen aan een commissie betekent niet dat je er dan ook ‘voor altijd’ aan vast zit. Het gaat nu vooral om het organiseren van allerlei onderdelen die we nodig hebben om goed naar het nieuwe seizoen toe te werken.

Wil je niet in een commissie maar toch vrijwilliger worden of blijven, ook dan is het fijn als je dat laat weten. Bij het meedenken/meewerken geldt onder meer de volgende onderwerpen:

  • Bestuurlijke inrichting
  • Organisatie en vrijwilligers
  • Administratieve inrichting
  • Cultuur, Normen en Waarden
  • Technische Zaken
  • Evenementen en beheer clubgebouw (kantine)
  • Voetbalmaterialen en kleding
  • Sponsoring
  • Enz..

Laat het ons weten als je in de commissie wilt zitten en/of vrijwilliger wilt worden/blijven!

Contact Wodan: christelheeren72@gmail.com.
Contact Nieuw Woensel: wichard_Wakelkamp@gmx.net.