Beweeggids voor 55+

Eindhoven Sport wil graag alle Eindhovenaren in beweging krijgen en houden. Senioren zijn hierbij een belangrijke doelgroep.

Als mensen een leven lang bewegen, heeft dat een positieve invloed op hun levensstijl en mobiliteit en kunnen ze langer zelfstandig wonen, in hun vertrouwde omgeving. Dat vinden wij belangrijk. Omdat je nooit te oud bent om te (gaan) sporten en bewegen, maar het soms wel lastig kan zijn om het juiste aanbod te vinden, willen we al het beweegaanbod in de verschillende wijken in Eindhoven gaan bundelen in een beweeggids. In deze gidsen kunnen aanbieders van seniorensport hun beweegaanbod onder de aandacht brengen. Wij hopen dat mensen op deze manier het aanbod beter weten te vinden en er (meer) gebruik van gaan maken.

Wil je jouw beweegaanbod graag terugzien in de ‘Beweeggids voor 55+’? Meld jouw beweegaanbod aan via de rode knop 'Voeg jouw beweegaanbod toe!'. Op dit moment kan dat voor de wijken Strijp, Gestel en Stratum.

Voorwaarden

  • De activiteiten die je aanmeldt, zijn geschikt voor 55-plussers. Het is geen probleem als er ook jongere mensen meedoen. Geef dit wel aan in het formulier.
  • De activiteit vindt plaats in Strijp, Gestel of Stratum. Activiteiten in andere stadsdelen komen niet in deze gids, maar worden op een ander moment opgevraagd.
  • Je biedt minstens één gratis proefles aan. Dit vinden wij belangrijk omdat we zo de drempel om de vereniging binnen te stappen zo laag mogelijk maken.
  • Je helpt bij de evaluatie van de gids. Het plaatsen van jouw beweegaanbod in de gids is kosteloos. Het enige dat wij van je vragen, is om bij te houden of de gids voor nieuwe deelnemers heeft gezorgd. Wij vragen je om de aantallen bij te houden vanaf het moment dat de gids uitkomt. Je wordt hierover later nog geïnformeerd.

Vragen?

Neem contact op met Marly Litjens via m.litjens@eindhoven.nl.