Govers Sportscan

Met het besturen van de sportvereniging draag je bij aan een sociale en gezonde leefomgeving. Dat vinden wij belangrijk, net als Govers Accountants en Adviseurs. Daarom bied Eindhoven Sport in samenwerking met Govers Accountants en Adviseurs een financiële scan aan voor sportverenigingen. Middels de Govers Sportscan kan Govers jouw vereniging helpen nieuwe kansen te ontdekken op financieel vlak. Zo kijken zij onder andere naar subsidies en belastingvoordelen maar ook naar (de veiligheid van) geldstromen en het beheersbaar maken van risco’s.

Hoe werkt het

Middels een interview met de bestuursvoorzitter/ penningmeester wordt inzichtelijk  gemaakt waar kansen en eventuele aandachtspunten liggen. Aan de hand van het gesprek lever je aan Govers de benodigde documenten aan zoals het financiële jaarverslag. Daarna gaat Govers aan de slag met het opstellen van concrete acties voor jouw sportvereniging. De door Govers gesignaleerde acties en attentiepunten moeten uiteraard eenvoudig en uitvoerbaar zijn. Deze worden in een tweede gesprek met je besproken.

Wat levert het u op

  • Een financiële blauwdruk van uw vereniging.
  • Nieuwe kansen zien en benutten.
  • Inzicht krijgen in diverse risico’s.
  • Financiële bewustwording.
  • In control brengen van uw vereniging.
  • Onderbouwing voor ondersteuning naar de gemeente, sponsoren en of andere partijen.
  • Sparringpartner in sport.
     

Aan de Govers sportscan zijn voor verenigingen geen kosten verbonden. Wil je gebruik maken van deze gratis sportscan? Neem dan contact op met de sportregisseur uit jouw wijk!

  • Contactgegevens sportregisseurs