Sport voor speciale doelgroepen

Sport moet voor iedereen mogelijk zijn. Ook als je net in Nederland bent komen wonen of bijvoorbeeld als je een beperking hebt. Op deze pagina hebben we de informatie rondom enkele speciale doelgroepen verzameld. 

Uniek Sporten

Onder Uniek Sporten vallen alle sport- en bewegingsmogelijkheden voor mensen met een beperking. Bij Eindhoven Sport is Meggy van Soest specialist op het gebied van Uniek Sporten. Wat kan zij voor jouw club betekenen?

  • Ondersteuning deskundigheidsbevordering rondom een specifiek thema.
  • In contact brengen met partners uit de stad op een specifiek thema.
  • Ondersteunen bij de aanvraag van het stimuleringsbudget van NOC*NSF.
  • Ondersteunen bij de opzet van nieuw, aangepast sportaanbod.
  • Informatie delen binnen netwerk.
  • Website van Uniek Sporten onderhouden en hier nieuwsberichten plaatsen.
     

Zij werkt niet alleen in Eindhoven samen met partners uit de stad, maar ook met gemeenten in de regio. Gemeente Eindhoven is aangesloten bij een regionaal samenwerkingsverband genaamd Uniek Sporten Zuid-Brabant. Ook wordt er nauw samengewerkt met collega’s uit de provincie Noord-Brabant en landelijke organisaties als sportbonden en Uniek Sporten. Alle vragen op het gebied van Uniek Sporten kun je Meggy stellen. Of het nu gaat om individuele begeleiding en/of ondersteuning, het opzetten of uitbreiden van aanbod of een vraag vanuit zorgprofessional.

Zelf aan de slag met Uniek Sporten?
Neem voor vragen of ondersteuning hierbij contact op met Meggy van Soest. Heb je geen ondersteuning nodig, maar heb je aanbod dat geschikt is? Laat het ons dan weten zodat we jouw aanbod op de sportzoeker van unieksporten.nl kunnen zetten en zodat we mensen kunnen doorverwijzen.

Vluchtelingen

Veel statushouders (vluchtelingen met verblijfsvergunning) willen graag integreren en zijn op zoek naar een manier van vrijetijdbesteding. Er is onder deze groep nieuwe Eindhovenaren veel behoefte aan sport. Maar sport is in Nederland vaak anders georganiseerd dan in het land van herkomst. Om statushouders aan het sporten te krijgen is daarom extra informatie en voorlichting nodig. Ook dient rekening gehouden te worden met een taalbarrière.

In deze factsheet staat een overzicht van tips voor sportaanbieders die open staan voor Statushouders. Meer informatie over de aanpak van sport voor vluchtelingen is te lezen op de website van sport.nl. Meer achtergrondinformatie over de doelgroep vind je terug op de website van Pharos

Wil je juist de ouders met een niet Nederlandse achtergrond betrekken bij je sportclub? Lees dan de informatie op allesoversport.nl

Zelf aan de slag met sport voor vluchtelingen?
Neem voor ondersteuning hierbij contact op met Sportregisseur Saskia Reuhman.
Heb je geen ondersteuning nodig maar heb je aanbod dat geschikt is? Laat het ons dan weten zodat we mensen kunnen doorverwijzen

Expats

Eindhoven is het hart van de Brainport regio. Mede daardoor zijn de laatste jaren veel hoog opgeleide mensen uit het buitenland in Eindhoven komen wonen. Deze mensen en hun gezinnen willen graag sporten. Zij doen het liefst de sport die zij in het land van herkomst ook deden maar staan ook vaak open voor nieuwe sporten. Belangrijk voor deze mensen is dat informatie, bijvoorbeeld op de website, beschikbaar is in het Engels. Ook moet met een contactpersoon bij de vereniging of organisatie in het Engels kunnen worden gecommuniceerd. 

Eindhoven Sport informeert expats op verschillende manieren over de sport en beweegmogelijkheden in Eindhoven. Ook wordt samengewerkt met organisaties als het Holland Expatcentre South en the Hub Eindhoven.

Zelf aan de slag met sport voor Expats?
Neem voor ondersteuning hierbij contact op met Sportregisseur Ben Wiermans.
Heb je geen ondersteuning nodig maar heb je aanbod dat geschikt is? Laat het ons dan weten zodat we mensen kunnen doorverwijzen