Sport voor speciale doelgroepen

Sport moet voor iedereen mogelijk zijn. Ook als je net in Nederland bent komen wonen of bijvoorbeeld als je een beperking hebt. Op deze pagina hebben we de informatie rondom enkele speciale doelgroepen verzameld. 

Aangepast sporten

Onder aangepast sporten vallen alle sport- en bewegingsmogelijkheden voor mensen met een beperking. Hieronder verstaan we aanbod voor mensen met een verstandelijke, auditieve, visuele of lichamelijke beperking. Ook het aanbod voor mensen met een psychische of chronische aandoening en diverse vormen van autisme vallen onder deze noemer.

Bij Eindhoven Sport werken twee specialisten op het gebied van aangepast sporten. Judith van Berkel is projectleider aangepast sporten en Imke van Houtum is sportcoach. Alle vragen op het gebied van aangepast sporten nemen zij in behandeling. Of het nu gaat om individuele begeleiding of ondersteuning, het opzetten of uitbreiden van aanbod of een vraag vanuit zorgprofessional.

Zij werken niet alleen in Eindhoven samen met partners uit de stad, maar ook met gemeenten in de regio. Gemeente Eindhoven is aangesloten bij een regionaal samenwerkingsverband genaamd Uniek Sporten Zuid-Brabant. Ook werken ze nauw samen met collega’s uit de provincie Noord-Brabant en landelijke organisaties als sportbonden en Uniek Sporten. 

Zelf aan de slag met aangepast sporten?
Neem voor vragen of ondersteuning hierbij contact op met Judith van Berkel of Imke van Houtum. Heb je geen ondersteuning nodig maar heb je aanbod dat geschikt is? Laat het ons dan weten zodat we mensen kunnen doorverwijzen.

Vluchtelingen

Veel statushouders (vluchtelingen met verblijfsvergunning) willen graag integreren en zijn op zoek naar een manier van vrijetijdbesteding. Er is onder deze groep nieuwe Eindhovenaren veel behoefte aan sport. Maar sport is in Nederland vaak anders georganiseerd dan in het land van herkomst. Om statushouders aan het sporten te krijgen is daarom extra informatie en voorlichting nodig. Ook dient rekening gehouden te worden met een taalbarrière.

In deze factsheet staat een overzicht van tips voor sportaanbieders die open staan voor Statushouders. Meer informatie over de aanpak van sport voor vluchtelingen is te lezen op deze pagina van sport.nl. Meer achtergrondinformatie over de doelgroep vind je terug op de website van Pharos.

Zelf aan de slag met sport voor vluchtelingen?
Neem voor ondersteuning hierbij contact op met Sportregisseur Peter Engels.
Heb je geen ondersteuning nodig maar heb je aanbod dat geschikt is? Laat het ons dan weten zodat we mensen kunnen doorverwijzen

Expats

Eindhoven is het hart van de Brainport regio. Mede daardoor zijn de laatste jaren veel hoog opgeleide mensen uit het buitenland in Eindhoven komen wonen. Deze mensen en hun gezinnen willen graag sporten. Zij doen het liefst de sport die zij in het land van herkomst ook deden maar staan ook vaak open voor nieuwe sporten. Belangrijk voor deze mensen is dat informatie, bijvoorbeeld op de website, beschikbaar is in het Engels. Ook moet met een contactpersoon bij de vereniging of organisatie in het Engels kunnen worden gecommuniceerd. 

Eindhoven Sport informeert expats op verschillende manieren over de sport en beweegmogelijkheden in Eindhoven. Ook wordt samengewerkt met organisaties als het Holland Expatcentre South en the Hub Eindhoven.

Zelf aan de slag met sport voor Expats?
Neem voor ondersteuning hierbij contact op met Sportregisseur Ben Wiermans.
Heb je geen ondersteuning nodig maar heb je aanbod dat geschikt is? Laat het ons dan weten zodat we mensen kunnen doorverwijzen