Algemene voorwaarden e-ticket ir. Ottenbad

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop en het gebruik van e-tickets van ir. Ottenbad.

Algemene voorwaarden

  • De koper van het e-ticket (de klant) is zich er van bewust dat een e-ticket niet kan worden teruggenomen of kan worden omgeruild. 
  • De klant is zich er van bewust dat e-tickets hun geldigheid verliezen bij het verstrijken van de geldigheidsdatum. 
  • De e-tickets mogen niet gevouwen of anderszins beschadigd worden. De klant draagt hiervan het risico. 
  • Bij beschadiging van het e-ticket kan toegang worden geweigerd en de klant kan in dat geval geen aanspraak maken op geldteruggave of vervanging van het e-ticket. 
  • De klant dient er zelf zorg voor te dragen dat hij/zij het e-ticket uitprint of op een mobiel apparaat meeneemt naar ir. Ottenbad en dat dit e-ticket goed leesbaar is. 
  • Een e-ticket geeft slechts eenmaal toegang tot ir. Ottenbad. Kopiëren of meer dan eens afdrukken van het e-ticket is zinloos.
  • Het is verboden om zich toegang tot ir. Ottenbad te verschaffen met een e-ticket met een kortingsregeling of activiteit die niet op jou van toepassing is. Bij misbruik zal een algeheel toegangsverbod tot ir. Ottenbad voor een nader te bepalen periode opgelegd worden. 
  • Overige promoties en/of kortingsacties zijn niet van toepassing op het gekochte e-ticket.
  • E-tickets kunnen alleen middels IDEAL betaald worden. 
  • Tijdens het bezoek aan ir. Ottenbad zijn de huisregels van het zwembad van toepassing zoals deze op de website van ir. Ottenbad beschreven staan.