Protocol verantwoord zwemmen

Let op

Update: Wij merken dat het moeilijk is om 1,5 meter afstand te bewaren in de doucheruimte, zowel bij de Tongelreep als bij ir. Ottenbad. Daarom hebben wij helaas besloten om de douches weer te sluiten met ingang van maandag 21 september 2020. Wij begrijpen dat dit geen goed nieuws is, maar wij willen er alles aan doen om te voorkomen dat er een corona brandhaard ontstaat en onze zwembaden moeten sluiten.

Hieronder lees je het noodzakelijke protocol dat is opgesteld mede namens de Zwembadbranche in het belang van alle zwemmers en het badpersoneel in Nederland. In het belang van de volksgezondheid van de zwemmers, het zwembadpersoneel en bezoekers vragen wij iedereen om onderstaande maatregelen uit te voeren.

Het protocol is tot stand gekomen en opgesteld door de samenwerkende partijen in de zwembranche.

Specifieke richtlijnen ir. Ottenbad en de Tongelreep

Naschrift

Het protocol is tot stand gekomen en opgesteld door de samenwerkende partijen in de zwembranche: Vereniging Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen (WiZZ)Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ), Verenigde Technici in de Zwembadbranche (VTZ), ZwembadpoliDutch Environment & Water Technology Association (Envaqua), DBZ (RUD), TU DelftENVOZHISWA-RECRONEasySwimNederlandse Onderwatersport Bond (NOB)Nederlandse Culturele Sportbond (NCS)Nederlandse Triathlon Bond (NTB)FNV, Vereniging Sportbedrijven Nederland (VSBN), Reddingsbrigade NederlandZwemOnderwijs NederlandDutch LifeguardsVereniging Sport en Gemeenten (VSG) en Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB).

Met dit protocol willen we eigenaren, exploitanten, huurders, zwemmers en bezoekers van badinrichtingen en zwemgelegenheden richting geven hoe te handelen. Hierbij is de lijn gekozen om binnen de kaders van het kabinetsbeleid én de richtlijnen van het RIVM zoveel als mogelijk ruimte te bieden aan lokaal maatwerk. Over die lokale invulling wordt door directie van de badinrichting overleg gevoerd met de ondernemersraad/personeelsvertegenwoordigers. Samen dienen de partijen te streven naar een zo groot mogelijk draagvlak. Bij aanpassingen in de coronarichtlijnen vanuit de overheid voert de zwembranche gezamenlijk de noodzakelijke aanpassingen in bovenstaand protocol door op de website van WaterVrij.

Versie 2.0 (01-07-2020)