Veiligheid, hygiëne, milieu en techniek

Nationaal Zwemcentrum de Tongelreep schenkt veel aandacht aan veiligheid, preventie en hygiëne. Er liggen folders bij de kassa waarin bezoekers in zes talen worden gewezen op de veiligheid van kinderen die niet of nauwelijks kunnen zwemmen. Daarnaast is er sprake van een actieve begeleiding van bezoekers in het zwemcentrum zelf en zijn huisdieren niet toegestaan.

Veiligheidsmaatregelen

Bij Nationaal Zwemcentrum de Tongelreep begeleiden we onze bezoekers uitgebreid. Ook maken we gebruik van een videobewakingssysteem en zetten we Locatie Interventie Medewerkers in. Deze zogenaamde LIM-ers zijn professionele jongerenwerkers die in de Tongelreep met jongeren aan de slag gaan. Kernelementen in deze aanpak zijn 'kennen en gekend worden' en een goede communicatie met jongeren.

Techniek

Vision Training System

Het Vision Training System is een uniek onderwatersysteem dat het hele traject van een trainingsronde van een zwemmer in kaart brengt. Met behulp van twaalf onderwatercamera's en een startcamera worden videobeelden opgenomen van een trainingsronde. Van de start boven en onder water tot het keerpunt en de finish, alles leggen we vast. Een trainer bekijkt deze beelden op een laptop en toont ze na de trainingsronde aan de zwemmer. In overleg met de trainer of andere experts kan na de training een analyse worden gemaakt van de prestaties, houding en techniek van een zwemmer. De videobeelden zijn zo te gebruiken om prestaties te verbeteren. Het Vision Training System is geplaatst in opdracht van gemeente Eindhoven en is ontwikkeld oor Philips Research Eindhoven Prototyping.

Milieu

Bio-energiecentrale

In Nationaal Zwemcentrum de Tongelreep wordt sinds januari 2008 groene energie opgewekt in een bio-energiecentrale. Door verbranding van brandstof, wekt de centrale elektriciteit op. Wat overblijft is warmte. De energiecentrale draait op biomassa, dit zorgt voor een CO2 neutraal kringloopproces. Dit wil zeggen dat de CO2 wordt opgenomen door plantaardige grondstoffen voor de te gebruiken brandstof. De bio-energiecentrale levert een bijdrage aan een beter milieu. In totaal wordt ongeveer 17 tot 18 miljoen kWh aan groene stroom opgewekt. Dit komt overeen met de totale inkoop van gemeente Eindhoven.

Hergebruik afvalwater

Nee, het water waar je in zwemt is geen afvalwater. Dit water wordt namelijk gebruikt bij het doorspoelen van de toiletten!

Of ben je op zoek naar