Protocol verantwoord zwemmen

Let op

De informatie op deze pagina is aangepast voor de situatie per 15 januari.

Hieronder lees je het noodzakelijke protocol dat is opgesteld mede namens de Zwembadbranche in het belang van alle zwemmers en het badpersoneel in Nederland. In het belang van de volksgezondheid van de zwemmers, het zwembadpersoneel en bezoekers vragen wij iedereen om onderstaande maatregelen uit te voeren.

Het protocol is tot stand gekomen en opgesteld door de samenwerkende partijen in de zwembranche. De informatie op deze pagina kan je ook nalezen in pdf. Let op: de informatie wijzigt vaak. Controleer daarom met regelmaat of er een nieuwe versie is van het protocol.

Specifieke richtlijnen ir. Ottenbad en de Tongelreep