JOGG: bijdragen aan gezonde jeugd

Een gezonde toekomst begint met een gezonde jeugd. Daarom is de gemeente samen met de GGD Brabant Zuidoost in drie wijken gestart met de JOGG-aanpak. JOGG-aanpak streeft naar een ‘leefstijltransitie’ van ongezond naar gezond. Dat verandert niet in één dag. Daarom beginnen we in Ontginnig, Oud-Gestel en Oud-Woensel. Daar is het percentage overgewicht bij kinderen en jongeren het hoogst.

De JOGG-aanpak in Eindhoven

Samen met gezondheidsbevorderaars van de GGD, scholen, kinderopvangen, jongerenwerkers, maatschappelijk werkers, huisartsen, fysiotherapeuten, jeugdverpleegkundigen en bedrijven vormen we JOGG-Eindhoven. In dit netwerk werken we aan het doel om de omgeving van jongeren van 0 tot 19 jaar (thuis, school, buurt, sport en media) gezonder te maken.

De focus ligt op gezond eten, water drinken en genoeg bewegen. Op het laatste thema wordt samengewerkt met de sportregisseurs van Eindhoven Sport. Door te werken aan de leefstijltransitie groeit onze jeugd op tot een gezonde generatie. Lees meer over de JOGG-aanpak op de landelijke website.

De JOGG-regisseur van Eindhoven: Noortje Reestman

Noortje Reestman, de JOGG-regisseur, is een enthousiasteling in hart en nieren en gaat aan de slag in de drie Eindhovense wijken. Samen met partijen uit de stad werkt ze om de fysieke en sociale leefomgeving gezonder te maken, op een manier die bij de doelgroep aansluit.

Wil je ook (in de drie wijken) bijdragen aan de gezonde leefstijltransitie of heb je goede ideeën? Mail naar n.reestman@ggdbzo.nl

Wat doet de JOGG-regisseur precies?

  • Samen met sportregisseurs Ben en Bram zijn we in gesprek met de wijken om een openbare speel- en beweegplek in de wijk beweegvriendelijker te maken.
  • Samen met sportregisseur Vincent is een interventie op een basisschool gestart om kinderen van groep 6/7/8 zwemles te geven én in de toekomst te starten met DailyMile.
  • Samen met basisschool Cornelis Jetses, in de wijk Ontginning, wordt gewerkt aan een beweegvriendelijk en groen schoolplein.
  • Met behulp van landelijke JOGG-campagnes wordt gezorgd dat kinderen (gratis) gaan bewegen, op een manier die aansluit bij hun belevingswereld.
  • Samen met basisschool De Korenaar, in de wijk Ontginning, wordt gewerkt aan een plan om kinderen op school meer water te laten drinken én om de ouders enthousiast te maken hierover. De school is onlangs gestart met deze watercampagne.
  • Samen met Dynamo wordt gekeken hoe een gezond fruit en groente aanbod gecreëerd kan worden op naschoolse plekken waar kinderen en jongeren veel komen.
  • Met behulp van EU-schoolfruit wordt het eten van groente en fruit op de scholen bevordert.