Lokaal Sportakkoord Eindhoven

De realisatie van een Lokaal Sportakkoord in Eindhoven volgt op het Nationaal Sportakkoord dat in 2018 werd gesloten. In het Lokaal Sportakkoord Eindhoven (LSAE) maken sport- en beweegaanbieders, zorg, welzijn, onderwijs, overige maatschappelijke partners, het bedrijfsleven en de gemeente afspraken over hoe zij met elkaar de gezamenlijke ambities op het gebied van sport & bewegen in Eindhoven kunnen realiseren. Na Lokaal Sportakkoord I, waar verschillende goede initiatieven uit voort zijn gekomen, maken we nu een start met Lokaal Sportakkoord II.

Sportakkoord II

In een groeiende stad met grote verschillen tussen inwoners is het niet vanzelfsprekend dat iedereen de kans krijgt om voldoende te sporten en bewegen. Op dit moment beweegt een groot deel van de inwoners te weinig, terwijl het heel belangrijk is dat inwoners in beweging blijven of gaan bewegen. Daarom is het doel van Sportakkoord II: samenwerken om zoveel mogelijk Eindhovenaren in beweging te brengen. In het Sportakkoord II gaan we verder met acties uit Sportakkoord I en is er ruimte voor nieuwe initiatieven. De missie en ambities uit de Sportvisie gebruiken we ook als uitgangspunten voor waar we in het Sportakkoord mee aan de slag gaan.

Aan de slag met 6 thema's

Er is gezamenlijk gekozen om met 6 thema's van het Nationaal Sportakkoord aan de slag te gaan in Eindhoven:

 • Inclusief sporten en bewegen, waar voor iedereen een leven lang plezier in sporten en bewegen zonder belemmeringen wordt nagestreefd;
  - Verschillende trainingen over dit thema waarvoor je je kan aanmelden.
  Tijdens Sportakkoord I is het succesvolle digitale platform Kies je Sport & Kunst opgezet. Sport- en cultuuraanbieders kunnen hier een laagdrempelig en betaalbaar aanbod bieden aan inwoners.
  - Volwassenen met een laag inkomen kunnen gebruikmaken van het Volwassenfonds om toch te kunnen sporten of naar culturele activiteiten te gaan.
 • Ruimte voor sport en bewegen, om heel Nederland te voorzien van functionele, goede en duurzame sport- en beweegvoorzieningen;
  - Nieuwe skatevoorzieningen op het Stadhuisplein geplaatst in september 2023 in samenwerking met de skate- en BMX-community.
 • Vitale sport- en beweegaanbieders, om voor iedere Nederlander een passend, bereikbaar en toegankelijk sport- en beweegaanbod te hebben;
  - Voor sportaanbieders wordt gewerkt aan een structurele subsidieregeling. Hier volgt binnenkort meer informatie over. Houd ons subsidieoverzicht in de gaten.
  - Er kan wel al gebruikt gemaakt worden van de groeisubsidie.
 • Sociaal veilige sport, zodat iedereen overal met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos kan sporten en bewegen;
  - Er is veel aandacht besteed aan het thema Veilig Sportklimaat tijdens Sportakkoord I (zie ondersteuningsmogelijkheden). Hier wordt een vervolg aan gegeven tijdens Sportakkoord II.
 • Vaardig in bewegen, dat ieder kind en iedere jongere de kans krijgt om vaardig en veelzijdig te sporten en bewegen - onder de juiste begeleiding - waarbij plezier en ontwikkeling centraal staan;
  - Tijdens Sportakkoord I is gestart met beweeginterventies bij kinderopvangorganisaties. Hier wordt een vervolg aan gegeven in 2023.
 • Maatschappelijk waarde van topsport, vanuit de gedachte dat Nederlandse topsportprestaties en topevenementen in Nederland een cruciale inspiratie vormen voor de verenigende waarde van sport.
  In 2023 en 2024 worden er klein evenementen georganiseerd in aanloop naar de ASML Marathon Eindhoven.

Contact

Wil je meer informatie over het Lokaal Sportakkoord Eindhoven of ben je benieuwd hoe de samenwerking met de gemeente en de andere partners eruit gaat zien? Neem contact op met Eva Lindeman via eva.lindeman@eindhoven.nl