Veilig sportklimaat

Sporters hebben recht op een veilig en positief sportklimaat. Als sportorganisatie ben je verantwoordelijk hiervoor zorg te dragen. Maar wat houdt dit precies in? Wat moet je doen en van welke hulp kun je gebruik van maken? Misschien heb je alles op orde of ligt hier voor jullie nog een opgave. Eindhoven Sport vind het belangrijk dat sport voor iedereen toegankelijk en veilig is. Daarom willen wij een positieve impuls geven door sportaanbieders extra te ondersteunen op de thema’s VOG, Vertrouwenscontactpersoon, omgaan met diversiteit en het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. Verder vind je in de Menukaart Samen Veilig Sporten een divers aanbod om binnen jouw club te werken aan een veilig sportklimaat.

Vragen of hulp nodig?

Eva Lindeman is onze Sportregisseur Veilig Sportklimaat. Zij helpt je graag verder met vragen over de bovenstaande thema's. Ook kan zij ondersteunen bij het opstellen van plannen, het zoeken van een VCO of het opstellen van nieuw beleid met de focus op veiligheid van leden. Stuur een mail naar: eva.lindeman@eindhoven.nl.

Menukaart Samen Veilig Sporten

Sport is voor iedereen. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar voor een groot aantal LHBTI+ personen is dat niet zo. Seksuele geaardheid, genderidentiteit en/of genderexpressie kan wel degelijk van invloed zijn op de sportparticipatie. Veel LHBTI+’ers nemen afscheid van hun sportclub en stoppen met sporten als zij merken dat ze ‘anders’ zijn dan hun teamgenoten en zij daar binnen hun vereniging niet over kunnen, durven of willen praten.

Soms omdat het niet veilig voelt en soms omdat het ook niet veilig is. Eindhoven Sport vindt dat iedereen een sport moet kunnen uitoefenen waar en wanneer diegene dat wil. Eindhoven Sport werkt samen met gerenommeerde organisaties, zij zijn dé expert op het snijvlak van sport en LHBTI+. Zij weten veel over stereotypering, pestgedrag, uitsluiting en werken aan de bereidheid van het bestuur om veranderingen door te voeren naar inclusie en een veilig sportklimaat waar iedereen een talent kan ontplooien. De gebruikte methoden en effecten daarvan werken in de volle breedte van inclusie.

Gratis werken aan een veilige sport

Op deze kaart vind je aanbod om binnen jouw club te werken aan een veilig sportklimaat. Dit is gratis. Bij de workshops gaan we uit van minimaal 10 deelnemers, met een minimale leeftijd van 16 jaar. De deelnemersgroep kan een samengestelde groep zijn van trainers/coaches van diverse sportclubs. Het gebruik van de eigen kantine is wenselijk.

Aanmelden en vragen

Heb je vragen of wil je gebruikmaken van het aanbod op deze menukaart? Neem dan contact op met Eva Lindeman, Sportregisseur Veilig Sportklimaat, via 06 34 26 78 05 of eva.lindeman@eindhoven.nl. Zij kan ook meer vertellen over andere mogelijkheden op gebied van het realiseren van een veilig sportklimaat.