Samen werken aan een veilig sportklimaat

Gemeente Eindhoven vindt een veilig sportklimaat belangrijk en is daarom een jaar geleden gestart met de aanpak ‘Veilig Sportklimaat’. Fijn en veilig sporten voor iedereen staat hierbij centraal. Een sportclub moet een plek zijn waar iedereen zich thuis kan voelen. Ook ouderen, mensen met een laag inkomen, personen met een beperking, LHBTI+’ers én mensen met verschillende culturele achtergronden.

Het startpunt was een enquête, om de behoeften van sportaanbieders te inventariseren. Hierna zijn er concrete activiteiten opgestart op het gebied van vier belangrijke pijlers: Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), Grensoverschrijdend gedrag, Inclusieve sport en Vertrouwenscontactpersoon (VCP). Hieronder vind je een aantal hoogtepunten per pijler.

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

 • We hebben inspiratiesessies over de VOG georganiseerd.
 • Verschillende sportaanbieders krijgen via ons ondersteuning van een VOG-expert van het NOC*NSF.
 • Er is een High Five toolkit ontwikkeld en naar sportaanbieders gestuurd.

Grensoverschrijdend gedrag

 • De bewustwordingscampagne ‘Ben je stil of praat je erover?’ is onder de aandacht gebracht. Met een interview met Beachvolleybal Eindhoven hebben we inzicht gegeven in hoe het gaat op een club als er iets voorvalt op gebied van grensoverschrijdend gedrag.
 • Er is een gastles ontwikkeld voor kinderen tussen de 8 en 18 jaar bij sportclubs. Hierbij gaan we in gesprek met kinderen en jongeren over grensoverschrijdend gedrag en wordt de vertrouwenscontactpersoon aan hen voorgesteld.

Inclusieve sport

 • Er is in september een bewustwordingsbijeenkomst geweest over inclusieve sport. Maar liefst zeventig geïnteresseerde sportbestuurders luisterden naar verschillende prominente gastsprekers in het PSV stadion.
 • Er is een menukaart gemaakt, met het ondersteuningsaanbod voor verenigingen op het gebied van een veilig sportklimaat. Dit in samenwerking met de John Blankenstein Foundation.
 • We hebben regenboogvlaggen opgehangen in de stad.
 • We ondersteunen verschillende inclusie campagnes van netwerkpartners.

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

 • We leidde 27 nieuwe sport vertrouwenscontactpersonen op in Eindhoven door middel van twee opleidingen.
 • Per kwartaal is er een kennisbijeenkomst voor bestaande VCP’s met gastsprekers met steeds een specifiek thema.

Tot slot is er is een groot netwerk opgebouwd met lokale en landelijke partijen, denk aan: Radar, PSV Foundation, Regionale aanpak kindermishandeling, Centrum Veilige sport Nederland. Zij helpen ons om jullie nog beter te kunnen ondersteunen. Er staat bovendien nog van alles op de planning. Hierover informeren we jullie nog via onze maandelijkse mailing.

Wij helpen je graag

Vind jij het net zo belangrijk als wij dat iedereen in Eindhoven op een fijne en veilige manier kan sporten? Wil je als sportclub hierin stappen zetten? Sportregisseur Veilig Sportklimaat Eva Lindeman helpt je ook graag met alles op dit gebied. Neem contact met haar op via eva.lindeman@eindhoven.nl of 06 34 26 78 05.