Het Urban Sportpark trekt 160.000 sporters in negen maanden

Vanaf september 2022 vond er bijna een jaar onderzoek plaats in en naar het Urban Sportpark. Op basis van de resultaten past gemeente Eindhoven de faciliteiten en programmering aan. Inmiddels is het onderzoek afgerond. Het park trok in negen maanden zo’n 160.000 bezoekers. Ook blijkt bijna de helft van de ondervraagden door de komst van het park meer te zijn gaan bewegen.

Open karakter

Zes PYRO Ecocounters legden het aantal bezoekers vast bij de in- en uitgangen. Er vonden 49 observatiemomenten plaats en 285 inwoners en 6 organisaties deelden hun mening tijdens interviews. Dagelijks komen 578 bezoekers naar het Urban Sportpark in Strijp om in beweging te komen. In negen maanden waren dit 157.548 bezoekers. Zij maakten met name gebruik van de onderdelen pumptrack, calisthenics en survival. Veel mensen, met name mannen, bezoeken het park samen met vrienden. Zondag blijkt de populairste dag te zijn en 12 uur is de populairste tijd. Het park krijgt een 8,3 van bezoekers en scoort pluspunten door het open karakter. 49% van de respondenten is meer gaan bewegen door de komst van het Urban Sportpark.

Plek om te ontmoeten

Tijdens het kwalitatief onderzoek kwam naar voren dat er vraag is naar een plek om te ontmoeten en iets te drinken. Ook is er behoefte naar toiletten, de mogelijkheid om materiaal te lenen en een plek om te schuilen wanneer het minder goed weer is. Tijdens de interviews is naar voren gekomen dat er sociale controle en onderhoud van het park moet worden bevorderd. En dat er een gezamenlijke visie moet komen en dat er gezamenlijk wordt opgetrokken in het succesvol houden van het Urban Sportpark.