Het golfslagbad en het buitenbad van de Tongelreep zijn sinds september 2016 gesloten. De gemeenteraad besloot daartoe in mei van dat jaar. Vervolgens is het proces nieuwbouw van de Tongelreep gestart. De overige baden van Nationaal Zwemcentrum de Tongelreep is nog steeds open. Het blijft dus mogelijk om baantjes te zwemmen en/of zwem- en bewegingslessen te volgen. Op deze pagina lees je alle ontwikkelingen rondom de voortgang van het nieuwbouwproces.

Afronding aanbesteding Tongelreep

Op 19 december 2017 heeft de Raad voor de Omvorming van de Tongelreep een krediet van € 19.2 mln bestemd. Het betrof nieuwbouw van een gezinsbad in de Tongelreep, nieuwbouw van een 25-meterbad, instructiebad en reactiveringsbad. En daarnaast de vernieuwing van entree, horecaruimte, technische installaties en realisatie van de aansluiting met het Pieter van den Hoogenband zwemstadion. Dit alles volgens een programma van wensen en het schetsontwerp.

In dit raadsvoorstel is tevens gewezen op de risico's van prijsstijgingen in de bouw, met name gedurende het project. De kaders voor nieuwbouw zijn op meerdere momenten bepaald. Vervolgens is het project via een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure aanbesteed. De aanbesteding betrof de bouwkundige, de elektrotechnische en de werktuigbouwkundige werkzaamheden. Er is uiteindelijk één aanbieding ontvangen. Na analyse van de aanbieding en na overleg met de aanbieder constateren we definitief dat met de aanbieding het aanbestede programma en ontwerp voor omvorming van de Tongelreep niet gerealiseerd kunnen worden.

Besluit van college van burgemeester en wethouders 

  • Beëindigen van de aanbesteding en de opdracht van de aanbesteding van ‘Omvorming van de Tongelreep’ niet gunnen.
  • Akkoord gaan met een opdracht tot een extern advies over de mogelijkheden om de Omvorming van de Tongelreep binnen de huidige gestelde kaders van de Raad te realiseren.
  • De advieskosten dekken uit het gereserveerde budget ‘Omvorming van de Tongelreep’
  • De gemeenteraad informeren met een raadsinformatiebrief.


Lees de update van 10 april 2019 voor de meest recente informatie.