Tarieven sportaccommodaties 2021-2022

Op deze pagina vind je tarieven van de gemeentelijke sportaccommodaties.

Inhoudsopgave

Petanquehal

Baan 2021 - 2022 tarieven

Binnenbanen

 
Incidenteel gebruik per baan per uur € 5,00
Seizoensgebruik per baan/per uur (minimaal 26 aaneengesloten weken) € 2,50
Toernooitarief seizoenshuurders per baan/per uur € 2,50
Toernooitarief niet seizoenshuurders per baan/uur € 5,00
Niet commerciële activiteit (géén petanque) exclusief energie-, schoonmaak- en opbouwkosten, gehele hal per uur € 60,00
Commerciële activiteit (géén petanque) exclusief energie-, schoonmaak- en opbouwkosten, gehele hal per uur € 120,00

Buitenbanen

 
Incidenteel gebruik per baan per uur € 2,50
Seizoensgebruik per baan/per uur (minimaal 26 aaneengesloten weken) € 1,25

Toernooitarief seizoenshuurders per baan/per uur

€ 1,25
Toernooitarief niet seizoenshuurders per baan/uur € 2,50

Algemene richtlijnen:

 1. Onder seizoensgebruik wordt verstaan een wekelijks gebruik gedurende een aaneengesloten periode.
 2. Indien, op verzoek van de gebruiker, gebruik gemaakt wordt van één of enkele centraal gelegen velden, waardoor beslag wordt gelegd op de gehele hal, geldt het tarief van de gehele hal/zaal.

Sporthallen en gymnastieklokalen

Accommodatie 2021 - 2022
tarief per uur

Sporthallen

 
SH 01 Genderbeemd hele zaal (deel 1-2)  € 52,92
SH 03 Meerrijk  hele zaal (deel 1-2)  € 52,92
SH 04 Sporthal Frits Philips hele zaal  € 52,92
SH 05 Achtse Barrier hele zaal (deel 1-2-3)  € 52,92
SH 06 de Tempel hele zaal (deel 1-2-3)  € 52,92
SH 09  Tivoli hele zaal (deel 1-2)  € 52,92
SH 10 Strijp hele zaal (deel 1-2-3)  € 52,92
SH 11 VMBO Oude Bossche baan hele zaal  € 52,92
SH 12 De Vijfkamp hele zaal (deel 1-2-3)  € 52,92
Beroepsonderwijsinstellingen (jaarlijkse CBS-berekening vlgs index april)  € 121,00

Indoor-Sportcentrum Eindhoven 

 
Hele hal (= veld A, B, C)  € 158,76
1/2 hal  € 79,38
1/3 hal   € 52,92
Tennisbaan 1 t/m 6, per baan  € 17,64
Omloop (west of zuid)  € 17,64
Gymruimte   € 17,64
Beroepsonderwijsinstellingen, 1/3 hal (jaarlijkse CBS-berekening volgens index april)  € 121,00

Tennishal Eindhoven-Noord (TEN) 

 
Hal 1 en 2 (6 velden)  € 105,84
Hal 1 of 2  € 52,92
Veld 1 t/m 6, per veld  € 17,64
Beroepsonderwijsinstellingen, per hal (jaarlijkse CBS-berekening vlgs index april)  € 121,00

Turnhal De Vijfkamp

 
Hele hal  € 52,92
Beroepsonderwijsinstellingen, hele hal (jaarlijkse CBS-berekening vlgs index april)  € 121,00

Fontys Sporthogeschool Eindhoven

 
Zaal 1, 2 en 3  € 52,92
Zaal 1, 2 of 3  € 17,64
Zaal 4  € 35,28
Zaal 5  € 26,46
Beroepsonderwijsinstellingen (jaarlijkse CBS-berekening vlgs index april)  
Zaal 1, 2 en 3  € 121,00
Zaal 1, 2 of 3  € 41,00
Zaal 4  € 70,00
Zaal 5  € 51,00

Gymnastieklokalen

 
Per gymnastieklokaal  € 17,64
Beroepsonderwijsinstellingen (jaarlijkse CBS-berekening volgens index april)  € 41,00

Sportzaal

 
Jozef Israëlslaan 2   € 26,46
Beroepsonderwijsinstellingen (jaarlijkse CBS-berekening volgens index april)  € 62,00

Evenementen

 
- Maatschappelijke- en Sportevenementen, niet commercieel 2 x het reguliere accommodatietarief 
- Maatschappelijke- en Sportevenementen, commercieel 3 x het reguliere accommodatietarief
- Bijzondere evenementen, commercieel n.o.t.k.
Personeel, schoonmaak, materialen en aanvullende diensten  Kostendekkende doorbelasting

Algemene richtlijnen:

 1. Onder seizoensgebruik wordt verstaan een wekelijks gebruik gedurende een aaneengesloten periode.
 2. Indien, op verzoek van de gebruiker, gebruik gemaakt wordt van één of enkele centraal gelegen velden, waardoor beslag wordt gelegd op de gehele hal, geldt het tarief van de gehele hal/zaal.

Sportparken

 Sportpark Tarieven 2021-2022                 

Handbalveld (bitumen)

 
Per seizoen, per handbalveld:  
- weekeinde bitumen  €  1.463,00
- per avond  €  247,00
Incidenteel:  
Per uur  €  17,70

Hockeyveld

 
Per seizoen:  
- grasspeelveld inclusief toeschouwersvoorziening   €  3.765,00
- grasspeelveld exclusief toeschouwersvoorziening  €  3.047,00
- kunstgrasveld inclusief toeschouwersvoorz. (basisbedrag + "constante" 2.163,00)  €  5.928,00
- kunstgrasveld exclusief toeschouwersvoorziening (basisbedrag + "constante" 2.163,00)  €  5.210,00
Incidenteel, per uur:  
- kunstgrasveld (€ 5.210,00 : 40 wkn. : 3,5 uur)  €  37,00
- kunstgrasveld, incl. verlichting  €  44,00
- schoolgebruik (BO/VO)  €  22,00

Korfbalveld

 
Per seizoen:  
- grasspeelveld, 30 x 60 meter  €  1.203,00
- kunstgrasspeelveld 30x60 meter (basisbedrag + "constante" 1.000,00)   €  2.203,00
Incidenteel, per uur:  
- kunstgrasspeelveld 30x60 meter (€2.203,00 : 40 wkn : 3,5 uur)  €    15,70
- kunstgrasspeelveld 30x60 meter, inclusief verlichting  €    18,70
- kunstgrasspeelveld 100x60 meter (€5.210,00 : 40 wkn : 3,5 uur)  €   37,00
- grasspeelveld/kunstgrasveld, incl. verlichting  €    44,00
- schoolgebruik (BO/VO)  €   22,00

Voetbalveld 

 
Per seizoen:  
- grasspeelveld inclusief toeschouwersvoorziening:  €  4.608,00
- grasspeelveld exclusief toeschouwersvoorziening  €  3.793,00
- kunstgrasspeel/trainingsveld (incl. toeschouwersvoorz.) (basisbedrag + "constante" 3.200,00)  €  7.808,00
- kunstgrasspeel/trainingsveld (excl. toeschouwersvoorz.) (basisbedrag + "constante"3.200,00)  €  6.993,00
- kunstgrasspeelveld per avond, basistarief (tarief hoofdveld seizoen € 7.808,00/5)   €  1.562,00
- kunstgrasspeelveld per morgen, 50% van het basistarief   €   781,00
- kunstgrasspeelveld per middag, 75% van het basistarief   €  1.172,00
Incidenteel:  
- per uur, basistarief (€ 1.562,00 / 5 dagen / 3,5 uur)  €  89,00
- per dag, per uur, 60% van het basistarief (€ 89,00 x 60%)  €  53,00
- per seizoen, per uur, 50% van het basistarief (€ 89,00 x 50%)  €  45,00
- schoolgebruik (BO/VO) per uur   €  22,00
- Fontys Sporthogeschool (op basis SOK), per uur   €  31,00

Zandgrasveld

 
Per seizoen (exclusief elektriciteitsverbruik):  
- per avond, basistarief (€3.793,00 / 5)  €  759,00
- per morgen, 50% van het basistarief  €  379,00
- per middag, 75% van het basistarief  €  569,00
Incidenteel (exclusief elektriciteitsverbruik):  
- per uur, basistarief (€759,00 / 5 dgn / 2,5 uur   €    61,00
- per dag, per uur, 60% van het basistarief  €    37,00
- per seizoen, per uur, 50% van het basistarief  €    31,00
- schoolgebruik (BO/VO) per uur  €    17,50
- Fontys Sporthogeschool (op basis SOK) per uur  €    31,00
Electriciteitsverbuik per uur, incl. 21% btw    €    16,00
Keepersveld per avond, per jaar  €    260,00

Rugbyveld

 
- grasspeelveld/trainingsveld  €    3.621,00

Beachterrein

 
Per seizoen:  
- speelveld  €    4.399,00
Per uur:  
- speelveld   €    39,00
- schoolgebruik (BO/VO)  €    22,00

Honkbalveld/softbalveld

 
Per seizoen:  
- honkbal  €    4.399,00
- softbal  €    2.401,00
- honkbal met lichtinstallatie (exclusief elektriciteitsverbruik)  €    5.176,00

Atletiekaccommodatie De Hondsheuvels

 
Per seizoen:  
- per doordeweekse avond of zaterdagmorgen  €    6.217,00
- per dagdeel (morgen, middag, avond), met uitzondering van doordeweekse-avonden en zaterdagmorgen  €    1.945,00
Incidenteel:  
- per uur  €    49,00
- schoolgebruik (BO/VO), per uur  €     20,00

Speel- en beweegplein

 
- tarieven voor onderwijs- en verenigingsgebruik en overige maatschappelijke gebruikers   
- exclusief energiekosten voor veldverlichting  
Veld (20x40):   
- per uur (€ 2.203,00 / 2 / 40 wkn. / 3,5 uur)  €    7,90
Atletiekbaan:  
- per uur (€ 5.406,00 / 40 wkn. / 3,5 uur)  €    39,00
- schoolgebruik (BO/VO) per uur  €    17,50
- per onderdeel (hoogspringen, 80 mtr. sprintbaan of verspringen)  €    7,90
Wieler/skeelerbaan:  
- per uur  €    36,00
Volledig Speel- en beweegplein  
- per uur  €    82,00

Algemene richtlijnen:

 1. Seizoengebruik: exclusief energiekosten.
 2. Energiekosten in rekening te brengen via maandelijkse voorschotten/afrekening op basis van werkelijk gebruik.
 3. Toeschouwersaccommodaties; de tarieven zijn exclusief eventuele toeschouwersaccommodaties (zit- en/of staantribunes).
 4. Incidentele tarieven; tenzij anders vermeld bedraagt de speelduur per dag ± 7 uur en per dagdeel (morgen, middag, avond) ± 3½ uur.

Tennisbanen

Tennisbaan per seizoen  Tarieven  2021-2022
Gravelbaan, exclusief kosten lichtinstallatie en energielasten  €   6.218,00
All-weather baan, exclusief kosten lichtinstallatie en energielasten  €   7.580,00

Algemene richtlijnen:

 1. Seizoengebruik: exclusief energiekosten.
 2. Energiekosten in rekening te brengen via maandelijkse voorschotten/afrekening op basis van werkelijk gebruik.
 3. Seizoen gravelbanen van 1 april tot en met 30 september.
 4. Seizoen all-weatherbanen van 1 augustus tot en met 31 juli.
 5. Tarief all-weatherbaan volgens raadsbesluit d.d. oktober 2001: tarief reguliere tennisbaan (gravel) + € 1.362,00.

Zwembaden

Soort Tarieven 2021-2022

Abonnement zwemmen

 
Persoonlijk abonnement (geldigheidsduur 3 maanden) € 74,00
Persoonlijk abonnement (geldigheidsduur 6 maanden) € 147,00

Abonnement zwemles

 
Volwassenen  
Tarief per les, lesduur 45 minuten, waarop een periode is gebaseerd  € 7,60
   
Jeugd t/m 17 en 55+  
Tarief per les, lesduur 45 minuten, waarop een periode is gebaseerd  € 7,60

Kaarten voor één bezoek

 
Ir. Ottenbad  
0 t/m 3 jaar € 3,00
Los kaartje € 6,00
Los kaartje, dalurentarief * € 3,00
Los kaartje 65-plusser € 4,00
Passe-partout toegang (op vertoon van een geldige passe-partoutkaart) € 2,00
Passe-partout kaart € 50,00

Passe-partout kaart jongeren t/m 12 jaar

€ 40,00
Passe-partout kaart ouderen 55+ (Meer Bewegen voor Ouderen) € 40,00
Groepen, vanaf 25 personen  € 4,60
Tongelreep  
0 t/m 3 jaar  € 3,00
los kaartje  € 6,00
los kaartje, dalurentarief *  € 3,00
passepartout toegang (op vertoon van een geldige passe-partoutkaart)  € 2,00
passepartout-kaart  € 50,00
passepartout-kaart doelgroepen (Jongeren t/m 12 jaar, ouderen 55+, Meer Bewegen voor Ouderen)  € 40,00
65-plusser  € 4,00
groepen, vanaf 25 personen   € 4,60

Verenigingen

 
Ir. Ottenbad  
25-meterbad, verenigingen  € 77,00
25-meterbad, inclusief instructiebad per uur  € 137,00
instructiebad of therapiebad, per uur  € 60,00
recreatiebad (betreft diepe gedeelte)  € 77,00
recreatiebad totaal  € 137,00
beroepsonderwijsinstellingen (jaarlijkse CBS-berekening vlgs index april)  € 165,00
Tongelreep  
50-meterbad per uur:  
- trainingen  € 103,00
- wedstrijden   € 138,00
- overige verenigingsactiviteiten  € 138,00
25-meterbad  € 77,00
25-meterbad, incl. instructie c.q. reactiveringsbad  € 137,00
instructiebad c.q. reactiveringsbad  € 60,00
springbad, 25 meter  € 77,00
trainingsbad, 50 meter  € 60,00
beroepsonderwijsinstellingen (jaarlijkse CBS-berekening vlgs index april)  € 165,00

Overige tarieven

 
inschrijfgeld zwem- en bewegingsonderwijs per persoon  € 13,10
duplicaat voor leskaart  € 7,50
extra personeel voor zwemonderricht, schoonmaak of toezicht, per persoon, per uur, incl. 21% btw  € 55,00

* De daluren zijn op:

 • Donderdagmiddag van 13.00 - 18.00 uur voor ir. Ottenbad.
 • Maandagmiddag van 14.00 - 18.00 uur voor het Nationaal Zwemstadion de Tongelreep.    

  Met uitzondering van de vakantieweken en de maanden juli en augustus.

Vergaderzalen

 Vergaderzaal Tarieven 2021-2022

Tongelreep

 
Vergaderzaal Beijing (niet commercieel)  € 56,00
Vergaderzaal Beijing (commercieel)  € 112,00
Vergaderzaal Barcelona / PSV clubhuis (kleine zaal)  € 56,00
Vergaderzaal Tokyo (grote zaal)  €  112,00

Indoor-Sportcentrum Eindhoven

 
Vergaderzaal A  € 56,00
Vergaderzaal B  € 56,00
Vergaderzaal A en B  € 112,00
Persruimte  €  56,00

Ir. Ottenbad

 
Vergaderzaal 1  € 56,00
Vergaderzaal 2 (ruimte zonder additionele voorzieningen)  € 56,00
Vergaderzaal 3 (2/3 personen)  € 28,00

Fontys Sport Hogeschool

 
Vergaderzaal VGO 0.10 (kleine ruimte, 2/3 personen)  € 28,00
Vergaderzaal VGO 0.11 (kleine ruimte, 2/3 personen)  € 28,00
Vergaderzaal VGO 012  € 56,00

MVS Sportzalen & Sportparken

 
Vergaderzaal Werfgebouw Tongelreep  € 56,00

Algemene richtlijnen:

 1. Gebruik flipover, beamer en draadloze microfoon behoren, op aanvraag vooraf en indien aanwezig, tot de standaard uitrusting.  
 2. We kennen per dag 3 dagdelen: van 08.00-13.00 / 13.00-18.00 / 18.00 tot maximaal een half uur na de laatste sportactiviteit.