Tarieven sportaccommodaties 2021-2022

Op deze pagina vind je tarieven van de gemeentelijke sportaccommodaties.

Inhoudsopgave

Petanquehal

Algemene richtlijnen:

 1. Onder seizoensgebruik wordt verstaan een wekelijks gebruik gedurende een aaneengesloten periode.
 2. Indien, op verzoek van de gebruiker, gebruik gemaakt wordt van één of enkele centraal gelegen velden, waardoor beslag wordt gelegd op de gehele hal, geldt het tarief van de gehele hal/zaal.
   
  2019 - 2021 tarieven 2021 - 2022 tarieven
Binnenbanen    
Incidenteel gebruik per baan per uur € 5,00 € 5,00
Seizoensgebruik per baan/per uur (minimaal 26 aaneengesloten weken) € 2,50 € 2,50
Toernooitarief seizoenshuurders per baan/per uur € 2,50 € 2,50
Toernooitarief niet seizoenshuurders per baan/uur € 5,00 € 5,00
Niet commerciële activiteit (géén petanque) exclusief energie-, schoonmaak- en opbouwkosten, gehele hal per uur € 60,00 € 60,00
Commerciële activiteit (géén petanque) exclusief energie-, schoonmaak- en opbouwkosten, gehele hal per uur € 120,00 € 120,00
     
Buitenbanen    
Incidenteel gebruik per baan per uur € 2,50 € 2,50
Seizoensgebruik per baan/per uur (minimaal 26 aaneengesloten weken) € 1,25 € 1,25

Toernooitarief seizoenshuurders per baan/per uur

€ 1,25 € 1,25
Toernooitarief niet seizoenshuurders per baan/uur € 2,50 € 2,50

Sporthallen en gymnastieklokalen

 Algemene richtlijnen:

 1. Onder seizoensgebruik wordt verstaan een wekelijks gebruik gedurende een aaneengesloten periode.
 2. Indien, op verzoek van de gebruiker, gebruik gemaakt wordt van één of enkele centraal gelegen velden, waardoor beslag wordt gelegd op de gehele hal, geldt het tarief van de gehele hal/zaal.
   
  2021 - 2022
tarief per uur
Sporthallen  
SH 01 Genderbeemd hele zaal (deel 1-2)  € 52,92
SH 03 Meerrijk  hele zaal (deel 1-2)  € 52,92
SH 04 Sporthal Frits Philips hele zaal  € 52,92
SH 05 Achtse Barrier hele zaal (deel 1-2-3)  € 52,92
SH 06 de Tempel hele zaal (deel 1-2-3)  € 52,92
SH 09  Tivoli hele zaal (deel 1-2)  € 52,92
SH 10 Strijp hele zaal (deel 1-2-3)  € 52,92
SH 11 VMBO Oude Bossche baan hele zaal  € 52,92
SH 12 De Vijfkamp hele zaal (deel 1-2-3)  € 52,92
Beroepsonderwijsinstellingen (jaarlijkse CBS-berekening vlgs index april)  € 121,00
   
Indoor-Sportcentrum Eindhoven   
Hele hal (= veld A, B, C)  € 158,76
1/2 hal  € 79,38
1/3 hal   € 52,92
Tennisbaan 1 t/m 6, per baan  € 17,64
Omloop (west of zuid)  € 17,64
Gymruimte   € 17,64
Beroepsonderwijsinstellingen, 1/3 hal (jaarlijkse CBS-berekening vlgs index april)  € 121,00
   
Tennishal Eindhoven-Noord (TEN)   
Hal 1 en 2 (6 velden)  € 105,84
Hal 1 of 2  € 52,92
Veld 1 t/m 6, per veld  € 17,64
Beroepsonderwijsinstellingen, per hal (jaarlijkse CBS-berekening vlgs index april)  € 121,00
   
Turnhal De Vijfkamp  
Hele hal  € 52,92
Beroepsonderwijsinstellingen, hele hal (jaarlijkse CBS-berekening vlgs index april)  € 121,00
   
Fontys Sporthogeschool Eindhoven  
Zaal 1, 2 en 3  € 52,92
Zaal 1, 2 of 3  € 17,64
Zaal 4  € 35,28
Zaal 5  € 26,46
Beroepsonderwijsinstellingen (jaarlijkse CBS-berekening vlgs index april)  
Zaal 1, 2 en 3  € 121,00
Zaal 1, 2 of 3  € 41,00
Zaal 4  € 70,00
Zaal 5  € 51,00
   
Gymnastieklokalen  
Per gymnastieklokaal  € 17,64
Beroepsonderwijsinstellingen (jaarlijkse CBS-berekening vlgs index april)  € 41,00
   
Sportzaal  
Jozef Israëlslaan 2   € 26,46
Beroepsonderwijsinstellingen (jaarlijkse CBS-berekening vlgs index april)  € 62,00
   
Evenementen  
- Maatschappelijke- en Sportevenementen, niet commercieel 2 x het reguliere accommodatietarief 
- Maatschappelijke- en Sportevenementen, commercieel 3 x het reguliere accommodatietarief
- Bijzondere evenementen, commercieel n.o.t.k.
   
Personeel, schoonmaak, materialen en aanvullende diensten  Kostendekkende doorbelasting

Sportparken

Algemene richtlijnen:

 1. Seizoengebruik: exclusief energiekosten.
 2. Energiekosten in rekening te brengen via maandelijkse voorschotten/afrekening op basis van werkelijk gebruik.
 3. Toeschouwersaccommodaties; de tarieven zijn exclusief eventuele toeschouwersaccommodaties (zit- en/of staantribunes).
 4. Incidentele tarieven; tenzij anders vermeld bedraagt de speelduur per dag ± 7 uur en per dagdeel (morgen, middag, avond) ± 3½ uur.
   
  Tarieven 2019-2021 Tarieven 2021-2022                 
Handbalveld (bitumen)    
Per seizoen, per handbalveld:    
     - weekeinde bitumen  €  1.463,00  €  1.463,00
     - per avond  €  247,00  €  247,00
Incidenteel:    
Per uur  €  17,70  €  17,70
     
Hockeyveld    
Per seizoen:    
- grasspeelveld inclusief toeschouwersvoorziening   €  3.765,00  €  3.765,00
- grasspeelveld exclusief toeschouwersvoorziening  €  3.047,00  €  3.047,00
- kunstgrasveld inclusief toeschouwersvoorz. (basisbedrag + "constante" 2.163,00)  €  5.928,00  €  5.928,00
- kunstgrasveld exclusief toeschouwersvoorziening (basisbedrag + "constante" 2.163,00)  €  5.210,00  €  5.210,00
Incidenteel, per uur:    
- kunstgrasveld (€ 5.210,00 : 40 wkn. : 3,5 uur)  €  37,00  €  37,00
- kunstgrasveld, incl. verlichting  €  44,00  €  44,00
- schoolgebruik (BO/VO)  €  22,00  €  22,00
     
Korfbalveld    
Per seizoen:    
- grasspeelveld, 30 x 60 meter  €  1.203,00   €  1.203,00
- kunstgrasspeelveld 30x60 meter (basisbedrag + "constante" 1.000,00)  €  2.203,00   €  2.203,00
Incidenteel, per uur:    
- kunstgrasspeelveld 30x60 meter (€2.203,00 : 40 wkn : 3,5 uur)  €  15,70  €    15,70
- kunstgrasspeelveld 30x60 meter, inclusief verlichting  €  18,70  €    18,70
- kunstgrasspeelveld 100x60 meter (€5.210,00 : 40 wkn : 3,5 uur)  €  37,00  €   37,00
- grasspeelveld/kunstgrasveld, incl. verlichting  €  44,00  €    44,00
- schoolgebruik (BO/VO)  €  22,00  €   22,00
     
Voetbalveld     
Per seizoen;    
- grasspeelveld inclusief toeschouwersvoorziening:  €  4.608,00  €  4.608,00
- grasspeelveld exclusief toeschouwersvoorziening  €  3.793,00  €  3.793,00
- kunstgrasspeel/trainingsveld (incl. toeschouwersvoorz.) (basisbedrag + "constante" 3.200,00)  €  7.808,00  €  7.808,00
- kunstgrasspeel/trainingsveld (excl. toeschouwersvoorz.) (basisbedrag + "constante"3.200,00)  €  6.993,00  €  6.993,00
- kunstgrasspeelveld per avond, basistarief (tarief hoofdveld seizoen € 7.808,00/5)  €  1.562,00   €  1.562,00
- kunstgrasspeelveld per morgen, 50% van het basistarief  €   781,00   €   781,00
- kunstgrasspeelveld per middag, 75% van het basistarief  €  1.172,00   €  1.172,00
Incidenteel:    
- per uur, basistarief (€ 1.562,00 / 5 dagen / 3,5 uur)  €  89,00  €  89,00
- per dag, per uur, 60% van het basistarief (€ 89,00 x 60%)  €  53,00  €  53,00
- per seizoen, per uur, 50% van het basistarief (€ 89,00 x 50%)  €  45,00  €  45,00
- schoolgebruik (BO/VO) per uur  €  22,00   €  22,00
- Fontys Sporthogeschool (op basis SOK), per uur  €  31,00   €  31,00
     
Zandgrasveld    
Per seizoen (exclusief elektriciteitsverbruik):    
- per avond, basistarief (€3.793,00 / 5)   €  759,00  €  759,00
- per morgen, 50% van het basistarief   €  379,00  €  379,00
- per middag, 75% van het basistarief   €  569,00  €  569,00
Incidenteel (exclusief elektriciteitsverbruik):    
- per uur, basistarief (€759,00 / 5 dgn / 2,5 uur   €    61,00  €    61,00
- per dag, per uur, 60% van het basistarief  €    37,00  €    37,00
- per seizoen, per uur, 50% van het basistarief  €    31,00  €    31,00
- schoolgebruik (BO/VO) per uur  €    17,50  €    17,50
- Fontys Sporthogeschool (op basis SOK) per uur  €    31,00  €    31,00
Electriciteitsverbuik per uur, incl. 21% btw    €    16,00  €    16,00
Keepersveld per avond, per jaar  €    260,00  €    260,00
     
Rugbyveld    
- grasspeelveld/trainingsveld  €    3.621,00  €    3.621,00
     
Beachterrein    
Per seizoen:    
- speelveld  €    4.399,00  €    4.399,00
Per uur:    
- speelveld   €    39,00  €    39,00
- schoolgebruik (BO/VO)  €    22,00  €    22,00
     
Honkbalveld/softbalveld    
Per seizoen:    
- honkbal  €    4.399,00  €    4.399,00
- softbal  €    2.401,00  €    2.401,00
- honkbal met lichtinstallatie (exclusief electriciteitsverbruik)  €    5.176,00  €    5.176,00
     
Atletiekaccommodatie De Hondsheuvels    
Per seizoen:    
- per door-de-weekse avond of zaterdagmorgen  €    6.217,00  €    6.217,00
- per dagdeel (morgen, middag, avond), met uitzondering    
   van doordeweekse-avonden en zaterdagmorgen  €    1.945,00  €    1.945,00
Incidenteel:    
- per uur  €    49,00  €    49,00
- schoolgebruik (BO/VO), per uur  €    20,00  €     20,00
     
Speel- en beweegplein    
- tarieven voor onderwijs- en verenigingsgebruik en overige maatschappelijke gebruikers     
- exclusief energiekosten voor veldverlichting    
Veld (20x40):     
- per uur (€ 2.203,00 / 2 / 40 wkn. / 3,5 uur)  €    7,90  €    7,90
Atletiekbaan:    
- per uur (€ 5.406,00 / 40 wkn. / 3,5 uur)  €    39,00  €    39,00
- schoolgebruik (BO/VO) per uur  €    17,50  €    17,50
- per onderdeel (hoogspringen, 80 mtr. sprintbaan of verspringen)  €    7,90  €    7,90
Wieler/skeelerbaan:    
- per uur  €    36,00  €    36,00
Volledig Speel- en beweegplein    
- per uur  €    82,00  €    82,00

Tennisbanen

Algemene richtlijnen:

 1. Seizoengebruik: exclusief energiekosten.
 2. Energiekosten in rekening te brengen via maandelijkse voorschotten/afrekening op basis van werkelijk gebruik.
 3. Seizoen gravelbanen van 1 april tot en met 30 september.
 4. Seizoen all-weatherbanen van 1 augustus tot en met 31 juli.
 5. Tarief all-weather baan volgens raadsbesluit d.d. oktober 2001: tarief reguliere tennisbaan (gravel) + € 1.362,00.
   
   Tarieven  2019-2021  Tarieven  2021-2022
Tennisbaan per seizoen    
Gravelbaan, exclusief kosten lichtinstallatie en energielasten  €    6.218,00  €   6.218,00
All-weather baan, exclusief kosten lichtinstallatie en energielasten  €    7.580,00  €   7.580,00

Zwembaden

 

  Tarieven 2019-2021 Tarieven 2021-2022
Abonnementen zwemmen    
Persoonlijk abonnement (geldigheidsduur 3 maanden)  € 74,00  € 74,00
Persoonlijk abonnement (geldigheidsduur 6 maanden)  € 147,00  € 147,00
 
Abonnementen zwemles, per persoon    
Volwassenen    
Tarief per les, lesduur 45 minuten, waarop een periode is gebaseerd  € 7,60  € 7,60
     
Jeugd t/m 17 en 55+    
Tarief per les, lesduur 45 minuten, waarop een periode is gebaseerd  € 7,60  € 7,60
 
Kaarten voor één bezoek, per persoon:    
Ir. Ottenbad    
0 t/m 3 jaar  € 3,00  € 3,00
Los kaartje  € 6,00  € 6,00
Los kaartje, dalurentarief *  € 3,00  € 3,00
Passe-partout toegang **  € 2,00  € 2,00
Passe-partout kaart  € 50,00  € 50,00
Passe-partout kaart doelgroepen ***  € 40,00  € 40,00
Eindhovense Gehandicapten Sportvereniging (tijdens verenigingsuur)  € 3,00  € 3,00
65-plusser  € 4,00  € 4,00
Groepen, vanaf 25 personen   € 4,60  €  4,60
     
Tongelreep    
0 t/m 3 jaar  € 3,00  € 3,00
los kaartje  € 6,00  € 6,00
los kaartje, dalurentarief *  € 3,00  € 3,00
passepartout toegang **  € 2,00  € 2,00
passepartout-kaart  € 50,00  € 50,00
passepartout-kaart doelgroepen ***  € 40,00  € 40,00
65-plusser  € 4,00  € 4,00
groepen, vanaf 25 personen   € 4,60  € 4,60
     
* Donderdagmiddag van 13.00 - 18.00 uur voor ir. Ottenbad.    
  Maandagmiddag van 14.00 - 18.00 uur voor het Nationaal Zwemstadion de Tongelreep.    
  Met uitzondering van de vakantieweken en de maanden juli en augustus.    
** Op vertoon van een geldige passe-partoutkaart    
*** Jongeren t/m 12 jaar, ouderen 55+, Meer Bewegen voor Ouderen
   
     
Verenigingen    
Ir. Ottenbad    
25-meterbad, verenigingen  € 77,00  € 77,00
25-meterbad, inclusief instructiebad per uur  € 137,00  € 137,00
instructiebad of therapiebad, per uur  € 60,00  € 60,00
recreatiebad (betreft diepe gedeelte)  € 77,00  € 77,00
recreatiebad totaal  € 137,00  € 137,00
beroepsonderwijsinstellingen (jaarlijkse CBS-berekening vlgs index april)  € 162,00  € 165,00
Tongelreep    
50-meterbad per uur:    
 - trainingen  € 103,00  € 103,00
 - wedstrijden   € 138,00  € 138,00
 - overige verenigingsactiviteiten  € 138,00  € 138,00
25-meterbad  € 77,00  € 77,00
25-meterbad, incl. instructie cq reactiveringsbad  € 137,00  € 137,00
instructiebad c.q. reactiveringsbad  € 60,00  € 60,00
springbad, 25 meter  € 77,00  € 77,00
trainingsbad, 50 meter  € 60,00  € 60,00
beroepsonderwijsinstellingen (jaarlijkse CBS-berekening vlgs index april)  € 162,00  € 165,00
 
Overige tarieven    
inschrijfgeld zwem- en bewegingsonderwijs per persoon  € 13,10  € 13,10
duplicaat voor leskaart  € 7,50  € 7,50
extra personeel voor zwemonderricht, schoonmaak of toezicht, per persoon, per uur, incl. 21% btw  € 55,00  € 55,00

Vergaderzalen

Algemene richtlijnen:

 1. Gebruik flipover, beamer en draadloze microfoon behoren, op aanvraag vooraf en indien aanwezig, tot de standaard uitrusting.  
 2. We kennen per dag 3 dagdelen: van 08.00-13.00 / 13.00-18.00 / 18.00 tot maximaal een half uur na de laatste sportactiviteit.
   
  Tarieven 2019 - 2021 Tarieven 2021-2022
Tongelreep    
Vergaderzaal Beijing (niet commercieel)  € 56,00  € 56,00
Vergaderzaal Beijing (commercieel)  € 112,00  € 112,00
Vergaderzaal Barcelona / PSV clubhuis (kleine zaal)  € 56,00  € 56,00
Vergaderzaal Tokyo (grote zaal)  € 112,00  €  112,00
 
Indoor-Sportcentrum Eindhoven    
Vergaderzaal A  € 56,00  € 56,00
Vergaderzaal B  €  56,00  € 56,00
Vergaderzaal A en B  € 112,00  € 112,00
Persruimte  €  56,00  €  56,00
 
Ir. Ottenbad    
Vergaderzaal 1  € 56,00  € 56,00
Vergaderzaal 2 (ruimte zonder additionele voorzieningen)  € 56,00  € 56,00
Vergaderzaal 3 (2/3 personen)    € 28,00
 
Fontys Sport Hogeschool    
Vergaderzaal VGO 0.10 (kleine ruimte, 2/3 personen)  € 56,00  € 28,00
Vergaderzaal VGO 0.11 (kleine ruimte, 2/3 personen)  € 56,00  € 28,00
Vergaderzaal VGO 012  € 56,00  € 56,00
 
MVS Sportzalen & Sportparken    
Vergaderzaal Werfgebouw Tongelreep  €  56,00  € 56,00