Sportleerbedrijf

Ook in het schooljaar 2022-2023 hebben we stagiairs Sportkunde (Fontys) beschikbaar die één of meer opdrachten kunnen uitvoeren. Het doel van de stageopdrachten is jouw organisatie te helpen sport en bewegen te stimuleren en een zinvolle omgeving te creëren. Studenten lopen een half jaar stage bij één stageplaats en het tweede halfjaar op een andere stageplaats, zodat ze zich breed kunnen oriënteren.

Over de stage

Stageperiode

De eerstejaars Fontys Sportkunde studenten starten begin oktober op locatie aan hun eerste stageperiode, deze loopt tot aan de carnavalsvakantie. Dit zijn ongeveer 15 werkweken (de kerstvakantie niet meegerekend). Na de carnavalsvakantie is er een nieuwe start met studenten op locatie voor de volgende 15 weken tot aan half juni. De studenten lopen stage op dinsdag of donderdag. Afhankelijk van het type en de hoeveelheid opdrachten wordt de lengte en het aantal dagdelen van de stage bepaald.

Begeleiding

Je bent als opdrachtgever verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing en begeleiding van de studenten bij de betreffende opdracht. Dit houdt in dat je verantwoordelijk bent voor de activiteit en feedback aan de studenten geeft. 

Van de begeleider van de organisatie wordt verwacht dat deze minimaal een kwartier per week tijd heeft om met de studenten de voortgang van de opdracht te bespreken. Dit is een voorwaarde voor het plaatsen van studenten.

De studenten zullen ook worden gecoacht door hun docent en de programmamanager vanuit Fontys Sporthogeschool en Eindhoven Sport.

Opdrachten

Er is een aantal standaard opdrachten beschreven, afhankelijk van het type organisatie. Heb je zelf een specifieke vraag, dan kun je deze ook indienen. Per aanvraag wordt bekeken of deze geschikt is voor de studenten.

Kosten die gemaakt worden in opdracht van de opdrachtgever, zijn ook voor rekening van de opdrachtgever.

Aanvraagprocedure

Er is maar een beperkt aantal studenten beschikbaar. Per aanvraag wordt bekeken of er een student geplaatst kan worden. Vaak worden er meer studenten aangevraagd dan dat wij beschikbaar hebben en kunnen plaatsen. Het aanvragen van studenten is dus geen garantie voor plaatsing.

Kies jouw type organisatie en vul je gegevens in. Je hoor zo snel mogelijk of er stagiairs geplaatst kunnen worden en in welke periode van het jaar.

Aanvragen: kies jouw type organisatie

Contact

Heb je vragen? Mail naar Tamaida Smolders.