#040Beweegt

InnoSportLab Sport & BeweegTechnische Universiteit EindhovenFontys Sporthogeschool en de gemeente Eindhoven lanceren: #040Beweegt. Hierbij staat een intensieve en efficiënte samenwerking op het gebied van sport- en beweegstimulering centraal. Met behulp van #040Beweegt kunnen inwoners van Eindhoven zelf een actieve bijdrage leveren aan sport- en beweeginitiatieven in hun stad. Het gaat om experimenten met een technologische en innovatieve insteek in de openbare ruimte.

Efficiënter samenwerken

De partners delen de ambitie om zo veel mogelijk mensen in Eindhoven op een kwalitatieve, gezonde en plezierige manier te laten sporten en bewegen. Daarvoor richten zij de stad in als een grote, real-life onderzoeksomgeving. #040Beweegt gaat de inwoners op een toegankelijke manier betrekken bij allerlei experimenten en onderzoeksprojecten. Hiervoor zetten de initiatiefnemers een ‘platform’ op met een infrastructuur die gezamenlijke organisatie, databeheer, gebruikersonderzoek, hardware, etc. mogelijk maakt. Uiteindelijk kunnen projecten zo efficiënter worden uitgevoerd, wordt bij nieuwe projecten meer geleerd van resultaten van voorgaande projecten, en wordt het duurzaam gebruik van gerealiseerde sport en beweeg voorzieningen beter geborgd.

Projecten

Voorbeelden van projecten die door #040Beweegt worden ondersteund zijn:

  • Inspirun Eckart: een interactieve looproute in de wijk Eckart die mensen uitnodigt te bewegen.
  • Smart Cycling Futures onderzoekt hoe slimme fietsinnovaties zoals apps, infrastructuur en sociale innovatie, bijdragen aan een veerkrachtige en leefbare regio.
  • Marathon Eindhoven: voorafgaand, tijdens en na afloop van de wedstrijd worden diverse experimenten uitgevoerd om recreatief hardloopgedrag te analyseren en te ondersteunen.


Heb je een vraag, zie je kansen of wil je bijdragen aan #040Beweegt? Stuur dan een mail naar info@040beweegt.nl of bel 040-2025697.