#040Beweegt

InnoSportLab Sport & BeweegTechnische Universiteit EindhovenFontys Sporthogeschool en de gemeente Eindhoven lanceren: #040Beweegt. Hierbij staat een intensieve en efficiënte samenwerking op het gebied van sport- en beweegstimulering centraal. Met behulp van #040Beweegt kunnen inwoners van Eindhoven zelf een actieve bijdrage leveren aan sport- en beweeginitiatieven in hun stad. Het gaat om experimenten met een technologische en innovatieve insteek in de openbare ruimte.

Efficiënter samenwerken

De partners delen de ambitie om zo veel mogelijk mensen in Eindhoven op een kwalitatieve, gezonde en plezierige manier te laten sporten en bewegen. Daarvoor richten zij de stad in als een grote, real-life onderzoeksomgeving. #040Beweegt gaat de inwoners op een toegankelijke manier betrekken bij allerlei experimenten en onderzoeksprojecten. Hiervoor zetten de initiatiefnemers een ‘platform’ op met een infrastructuur die gezamenlijke organisatie, databeheer, gebruikersonderzoek, hardware, etc. mogelijk maakt. Uiteindelijk kunnen projecten zo efficiënter worden uitgevoerd, wordt bij nieuwe projecten meer geleerd van resultaten van voorgaande projecten, en wordt het duurzaam gebruik van gerealiseerde sport en beweeg voorzieningen beter geborgd.

Social Wall #040beweegt