Dankzij het Volwassenenfonds Sport & Cultuur kan iedereen meedoen!

De gemeente Eindhoven is nu aangesloten bij het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. Het gaat om een pilot van 1,5 jaar. In Eindhoven willen we dat iedereen kan meedoen met sport- en cultuuractiviteiten, ook mensen met een laag inkomen. Het fonds maakt sport en cultuur mogelijk voor mensen die leven rond of onder het bestaansminimum. Tijdens een officiële kick-off bijeenkomst op 18 juli is de eerste aanvraag voor een bijdrage uit het fonds ingediend.

Iedereen moet mee kunnen doen

De missie van het Volwassenenfonds is: komen tot een inclusieve samenleving, waarin iedereen profiteert van de kracht van sport en cultuur. Dit doen zij door het wegenemen van financiële drempels. Sporten of bezig zijn met een creatieve hobby als schilderen, theater of beeldende kunst, heeft een bewezen positief effect op de gezondheid. In Eindhoven heeft één op de tien inwoners daar alleen geen geld voor, waardoor zij niet mee kunnen doen met deze activiteiten. Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur helpt deze mensen door middel van een financiële bijdrage. Deze jaarlijkse bijdrage is in 2023 maximaal € 250,- voor sport en € 400,- voor cultuur. Vanaf 1 januari 2024 verandert de bijdrage van sport naar € 300,-.

Laagdrempelig

Wethouder Sport, Maes van Lanschot: “In Eindhoven gaan we gedurende 1,5 jaar samen met het Volwassenfonds een pilot uitvoeren. Hierbij hopen we maximaal 500 inwoners (die leven onder of rond het bestaansminimum) te stimuleren om te sporten en deel te nemen aan culturele activiteiten. De pilot gaat uit van vertrouwen en minimale administratie. Onze partners (‘intermediairs’) zitten in de haarvaten van Eindhoven en kunnen zonder papierwerk aanvragen beoordelen. De bijdrage wordt vervolgens door het fonds rechtstreeks overgemaakt naar de vereniging of culturele instelling. Intermediairs houden de vinger aan de pols door na drie maanden te evalueren. Zo draagt het fonds op een laagdrempelige manier bij aan het vitaler maken van al onze inwoners. We danken alle partners voor hun betrokkenheid en wensen ze veel succes!”.

Intermediairs

Niet alleen de gemeente, maar ook verschillende welzijnsorganisaties hebben hun steun voor de regeling uitgesproken. Inmiddels zijn er al een aantal organisaties aangesloten als ‘intermediair’. Wat inhoudt dat zij de aanvragen van inwoners van gemeente Eindhoven kunnen indienen bij het fonds. Deze intermediairs zijn te vinden op www.volwassenenfonds.nl/eindhoven.