Hier doen we het zo: de verenigingsbrede gedragscode bij ijshockeyvereniging Eindhoven Kemphanen

“Elke vrijwilliger staat voor de club en wil het beste voor onze leden. Van bestuurders tot trainers en helpende ouders. We zijn geen grote club, maar iedereen heeft wel eigen normen, waarden, grenzen en wensen. Daarom is het belangrijk dat iedereen weet hoe wij als club met elkaar omgaan. We hebben dit vastgelegd in een verenigingsbrede gedragscode.” Aan het woord is Tom van Doorne, voorzitter bij de Eindhoven Kemphanen. Hij deelt samen met het bestuur hun inzichten en acties rondom het thema sociaal preventiebeleid. Aanleiding zijn de landelijke basiseisen die sinds 1 januari 2024 gelden voor alle verenigingen.  

Samen met bestuursleden, vertrouwenscontactpersoon en trainers zet voorzitter Tom zich in om een sociaal veilige cultuur binnen de Kemphanen te creëren en behouden. Dat laatste is niet altijd even gemakkelijk, vertelt hij. “IJshockey is een echte teamsport en erg fysiek. Wij hebben gemengde teams en zij brengen vele uren samen door bij trainingen en wedstrijden. Je lekker voelen binnen een team, is daarom belangrijk. Daar ligt onze taak als trainers en het bestuur: samen met onze leden bouwen we aan een fijne, sportieve en gezonde sfeer binnen de club. Door eerder meegemaakte incidenten, wilden we met het bestuur een goed verenigingsbeleid opstellen. Juist om een veilige sportomgeving voor iedereen binnen de club te creëren, zijn duidelijke omgangsvormen en regels binnen de club nodig.”

Foto van voorzitter van IJshockeyvereniging de Kemphanen

Verenigingsbrede gedragscode

In een verenigingsbrede gedragscode moet duidelijk omschreven staan wat wel en niet mag tijdens een training, in de kleedkamer, kantine en online. Maar hoe stel je dit beleid op? In samenspraak met leden en trainers of bepaalt het bestuur? Bij de Kemphanen heeft uiteindelijk het bestuur het clubbeleid bepaald. Tom vertelt waarom: “Niet omdat we in een ivoren toren zitten, maar wel omdat we na gesprekken met (ouders van) leden en trainers erachter kwamen dat iedereen binnen de club een eigen mening, grens en ook eigen wensen heeft. Bij ons moet het in eerste plaats gaan om de mensen. Iedereen moet zich prettig voelen. Ontwikkelen en presteren is mooi, maar staat niet op nummer één.”

Duidelijke afspraken

Het bestuur is meerdere avonden bezig geweest om een verenigingsbrede gedragscode te vormen, die past bij de club. “Omdat dit beleidsdocument vaak niet gelezen wordt, maar wel belangrijk is, hebben we ‘de 10 geboden’ opgesteld. Het zijn praktische handvaten over hoe we hier met elkaar omgaan. Bij ieder nieuw seizoen nemen we de tien geboden met alle trainers door en zetten zij hun handtekening eronder. Ook op de website komen de geboden terug en ze worden besproken tijdens de jaarvergadering. We willen dat iedereen ze kent.” 

Samen aan de slag

Een fijne en veilige sport voor iedereen. Dat is het doel van de 4 landelijke basiseisen, vastgesteld door NOC*NSF, de sportbonden, de VSG en gemeenten. Deze basiseisen, die we in Eindhoven hebben we vertaald naar de 4 Eindhovense V’s. Op de website eindhovensport.nl/veiligsportklimaat vind je het Eindhovens Actieplan met meer uitleg over deze gedragscode, maar ook wat je kunt doen om te voldoen aan de 4 V’s en welke trainingen en bijeenkomsten er zijn. Sportregisseur Veilig Sportklimaat Eva Lindeman staat klaar om clubs met vragen te helpen. Je kunt haar bereiken door een mail te sturen naar eva.lindeman@eindhoven.nl