Samenwerken voor meer beweging en verbondenheid in Strijp

Eindhoven Sport zet zich in om zoveel mogelijk Eindhovenaren in beweging te brengen. Toch zijn er inwoners die nog niet in beweging komen omdat ze niet weten welke sport bij hun past, waar ze kunnen aansluiten of omdat ze de contributie niet kunnen betalen bij een club. Kerstin Jadoenath, verbinder Buurt in Bloei bij WIJeindhoven en sportregisseur Jasper van Hoof namens Eindhoven Sport delen hun succesformule hoe ze samen meer beweging en verbondenheid in Strijp creëren.

Samenwerking is de sleutel

Kerstin Jadoenath werkt veel in het wijkpunt ‘Nieuwe Maan’ in Strijp. Ze komt regelmatig wijkbewoners tegen waar het goed voor zou zijn om te gaan bewegen. “Niet alleen voor de conditie maar ook om nieuwe contacten op te doen of het zelfvertrouwen te vergroten”. Door de samenwerking met sportregisseur Jasper van Hoof is er in de wijk al veel meer beweging te zien. “Wij vinden het belangrijk dat mensen betrokken zijn bij de maatschappij. Sport is een goed middel om mensen weer te activeren en in verbinding te brengen met anderen. In het begin hebben we samen met verschillende wijkverenigingen, jongeren- en ouderenwerk geïnventariseerd wat er per doelgroep nodig is. Op dit moment hebben we voor iedere doelgroep een laagdrempelig beweegaanbod beschikbaar”, vertelt Jasper enthousiast. “Zo worden niet alleen de wijkbewoners vitaler, maar ook de wijk. Er is meer verbondenheid doordat bewoners samen bewegen en elkaar beter leren kennen.”

Gratis beweegadvies op maat

Eindhoven Sport is het platform voor sport en bewegen in Eindhoven. De sportregisseurs staan dan ook voor zowel inwoners, sportaanbieders en zorgprofessionals klaar om mee te denken. Kerstin overlegt regelmatig met Jasper voor advies. “Ik spreek veel wijkbewoners, daar zitten ook kwetsbare mensen tussen. Het is dan heel prettig als ik dit kan bespreken met Jasper. Hij denkt mee, geeft advies of initieert met andere partijen nieuw beweegaanbod in de wijk als daar behoefte aan is. Ik informeer alle generalisten over de sportregisseurs. De samenwerking met een sportregisseur vind ik erg fijn en waardevol want zij weten alle mogelijkheden op sportgebied.” Jasper is één van de sportregisseurs bij Eindhoven Sport; “We werken met een heel team sportregisseurs verdeeld over Eindhoven. De ene sportregisseur werkt meer in de wijk en de ander met doelgroepen zoals basisschoolleerlingen, jongeren of 55-plussers. Via eindhovensport.nl/sportvraag kunnen zowel inwoners als zorgprofessionals een vraag aan ons stellen. Dat kan gaan over waar iemand kan sporten, ondersteuningsmaatregelen zoals het Volwassenenfonds of andere sportvragen. Wij geven dan een passend en gratis beweegadvies.”  

Wil jij ook samenwerken?

Verbinder Kerstin en sportregisseur Jasper hebben samen een goede samenwerking opgebouwd. “Door samen te werken kunnen we Eindhoven nog vitaler maken. Sportregisseurs kunnen zowel inwoners als professionals verder op weg helpen. Dus heb je een sportgerelateerde vraag? Neem dan contact met ons op via eindhovensport.nl/sportvraag.”