Update: monitoring Urban Sportpark

Sinds eind 2022 wordt er gedurende een jaar onderzoek gedaan in en naar het Urban Sportpark. Met onder andere sensoren wordt er gemeten hoeveel mensen op welke momenten het park bezoeken. Ook wordt er gekeken naar ervaringen van bezoekers en sporters. Zo kan er meer inzicht worden gecreëerd in het beweegeffect van het park en daarmee de ervaringen, wensen en behoeftes van gebruikers. Op basis daarvan kan gemeente Eindhoven de faciliteiten en programmering daarop aanpassen.

Kwalitatief- en kwantitatief onderzoek

Met 6 PYRO Ecocounters bij de in- en uitgangen wordt er kwantitatief onderzoek verricht. De gebruikersaantallen worden gedurende twaalf maanden 24 uur per dag gemeten. Inmiddels is gedurende 67 dagen bezoekersdata verzameld. Daarnaast vindt er kwalitatief onderzoek plaats. Specifiek gebruik van het park en de faciliteiten wordt twee keer drie maanden geobserveerd. Momenteel hebben er 24 observatiemomenten plaatsgevonden en zijn er 162 respondenten en zes organisaties geïnterviewd. In het voorjaar van 2023 worden de kwalitatieve metingen herhaald.

36.508 bezoekers in 2,5 maand

Volgens de bezoekers is het open karakter van het Urban Sportpark een pluspunt. Het park krijgt van hen een 8,3. 46% van de respondenten geeft aan dat ze door het park meer zijn gaan bewegen. Jong tot oud maakt er gebruik van. De grootste groep sporters is volwassenen en kinderen. Ook komen veel mensen, met name mannen, samen met vrienden naar het park toe. Pumptrack, calisthenics en de voet- en basketbalkooi zijn de meest populaire onderdelen. In tweeëneenhalve maand tijd trok het park 36.508 bezoekers en gemiddeld 490 bezoekers per dag. Dagelijks trekt het park om 15.00 uur de meeste bezoekers en zondag is de meest populaire dag.

Een ontmoetingsplek

Er is behoefte aan een plek om te ontmoeten, iets te drinken, materiaal te kunnen lenen en naar het toilet te kunnen gaan. Ook geven respondenten aan dat ze behoefte hebben aan een plek om te kunnen schuilen. Tijdens de interviews is naar voren gekomen dat er sociale controle en onderhoud van het park moet worden bevorderd. En dat er een gezamenlijke visie moet komen en dat er gezamenlijk wordt opgetrokken in het succesvol houden van het Urban Sportpark.

Kom je zelf wel eens in het Urban Sportpark? Vul de vragenlijst dan in.