Eerste kinderen behalen zwemdiploma A tijdens naschools zwemmen

De gemeente Eindhoven heeft de ambitie dat alle kinderen zwemvaardig de basisschool verlaten.  Om aan deze ambitie invulling te geven startsein januari de pilot van naschools zwemmen. Tien weken later zwemmen de eerste kinderen, Berkay en Viensca, af voor zwemdiploma A.

Vanaf nu zonder zwembandjes

Onder begeleiding van twee zweminstructeurs springt Berkay zonder twijfel in het bad en borstcrawlt hij naar de overkant. “Ik vond het hele leuke lessen. Bij zwemmen is conditie belangrijk, maar nog belangrijker is de techniek. En die hebben we geleerd tijdens de lessen.” Ook Viensca is enthousiast, net als haar jongere broertjes en zusjes langs de kant. “In het water voel ik me erg vrij en helemaal mezelf. Het was erg leuk om met leeftijdsgenoten te zwemmen. Deze zomer ben ik denk ik veel in het ir. Ottenbad te vinden en vanaf nu zonder zwembandjes!” Ze hoopt hierna door te gaan, om zo ook het zwemdiploma B te behalen.

Zin hebben in het zwemmen

Niels Koster, zweminstructeur, is onder de indruk. “Het is een leuke groep kinderen. Je merkt dat ze echt zin hebben in het zwemmen. Binnen de groep vielen Berkay en Viensca al snel op met hun enthousiasme. Na een aantal lessen staken ze boven de groep uit en zag ik dat ze op korte termijn op konden voor hun diploma. In de afgelopen weken hebben we tijdens de lessen hun techniek verder verfijnd. Met succes, want met hun diploma op zak zijn ze een voorbeeld voor veel andere kinderen. Ik hoop dat ze doorgaan met zwemmen en over een tijd ook zwemdiploma’s B en C mogen behalen.” Wat Niels betreft, is de pilot nu al geslaagd. Hij kijkt ernaar uit om hier structureel mee aan de slag te gaan. Om er zo aan bij te dragen dat alle kinderen in Eindhoven de basisschool verlaten met een zwemdiploma.

Naschools zwemmen

Gemeente Eindhoven wil dat zoveel mogelijk Eindhovense kinderen de basisschool verlaten met een zwemdiploma. Zo ontstond de pilot naschools zwemmen. Met deze pilot wordt ingezet op kinderen voor wie het om diverse redenen lastig is om aan zwemles deel te nemen. In samenwerking met ouders, de gemeentelijke zwembaden en scholen krijgen kinderen van groep 6, 7 en 8 zwemles direct na schooltijd. Het zwemdiplomabezit van kinderen in Eindhoven ligt momenteel op 96%. De verwachting is dat kinderen binnen 1,5 jaar hun A-diploma halen. De pilot duurt tot 2023, zodat de hele groep kinderen een zwemdiploma zou moeten kunnen halen. Op verschillende momenten wordt de pilot geëvalueerd. Als het een succes is, kan het project hopelijk ook breder worden uitgezet bij meerdere scholen in Eindhoven. Het doel is dat in 2025 meer dan 99% van de basisschoolkinderen in groep 8 hun A-diploma hebben.