Chat met ons

Privacyverklaring Webshop Zwembaden

De sector Ruimtelijke Uitvoering van de gemeente Eindhoven gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hier lees je hoe de sector Ruimtelijke Uitvoering jouw gegevens beschermt.

Wat is een persoonsgegeven

Een persoonsgegeven is alle informatie over een persoon. Dit betekent dat de informatie direct over iemand gaat, of naar deze persoon verwijst.  

Welke persoonsgegevens verwerkt de sector Ruimtelijke Uitvoering bij de webshops ir. Ottenbad en de Tongelreep van Eindhoven Sport?

De sector Ruimtelijke Uitvoering verwerkt alleen de gegevens die nodig zijn. Dit zijn:  

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Geboortedatum


De sector Ruimtelijke Uitvoering verwerkt deze persoonsgegevens met Recreatex software van Gantner.

Grondslag

De sector Ruimtelijke Uitvoering verwerkt deze persoonsgegevens op grond van uitvoering van een overeenkomst.

Doel van het verwerken van persoonsgegevens

De sector Ruimtelijke Uitvoering verwerkt de persoonsgegevens met als doel: het aanbieden van een online klantomgeving voor zwemmers zodat ze zelf zwemzaken online kunnen regelen.

Delen met derden

De sector Ruimtelijke Uitvoering deelt de persoonsgegevens met Gantner voor het uitvoeren van een overeenkomst.

Bewaren persoonsgegevens

Gebruikers kunnen hun digitale account zelf beheren en hebben de mogelijkheid (recht) om het account te laten blokkeren. De gebruiker moet dit schriftelijk aangeven bij Eindhoven Sport. Na 2 jaar inactiviteit wordt het account automatisch geblokkeerd. Gebruikers waarvan een emailadres bekend is, worden vooraf geïnformeerd. Op dat moment heeft een gebruiker nog de mogelijkheid om het account niet te laten blokkeren

De sector Ruimtelijke Uitvoering bewaart de persoonsgegevens nog 5 jaar nadat jouw digitale account is geblokkeerd. Gedurende deze 5 jaar is het nog mogelijk om jouw digitale account weer te laten activeren. Na 5 jaar worden jouw persoonsgegevens geanonimiseerd/verwijderd.

Rechten

Wil je je gegevens inzien, corrigeren of verwijderen? Stuur dan een mail naar privacy@eindhoven.nl

Door gebruik te maken van deze rechten kun je bijvoorbeeld inzien waar je gegevens staan opgeslagen en met wie ze worden gedeeld, kun je je gegevens laten aanpassen of aanvullen als je vermoed dat ze niet correct zijn opgenomen of kun je je gegevens laten verwijderen indien je vermoed dat de gegevens langer worden bewaard dan noodzakelijk. Je mag alleen je eigen gegevens inzien, laten aanpassen of laten verwijderen. Om gebruik te kunnen maken van je recht moeten we daarom je eerst identificeren.

Zie voor meer informatie de webpagina Rechten van betrokkenen | Autoriteit Persoonsgegevens en artikel 15 t/m 22 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Beveiliging en bescherming van gegevens

De gemeente beveiligt de persoonsgegevens om misbruik en verlies te voorkomen. Hiervoor nemen we passende technische en organisatorische maatregelen. Tevens maken we schriftelijke afspraken met de leverancier om de beveiliging van gegevens in de applicatie te waarborgen

Contact

Heb je vragen na het lezen van deze verklaring? Neemt dan gerust contact op de privacy officer van de sector Ruimtelijke Uitvoering via privacy.rd@eindhoven.nl.

Voor klachten over de wijze waarop de gemeente Eindhoven met je persoonsgegevens om gaat kun je contact op nemen met de Functionaris Gegevensbescherming via fg@eindhoven.nl of met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Off