Bouwsteen Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn de motor van de sportverenigingen in Nederland. Het aanbod op deze pagina richt zich op werving en behoud van vrijwilligers. Daarnaast bieden wij professionele ondersteuning aan vrijwilligers die werken met jeugd op pedagogisch en didactisch gebied.

Clubkadercoach (CKC)

Uit onderzoek blijkt dat 39% van de jeugdtrainers zich niet capabel voelt voor de taak die hij of zij uitvoert. En dit is een belangrijke oorzaak voor het verloop van trainers. Eindhoven Sport biedt verenigingen hiervoor een clubkadercoach (CKC) aan. De CKC helpt de trainersbegeleiding in te richten bij de vereniging. De begeleiding is erop gericht dat iedereen plezier ervaart, dat de oefeningen lekker lopen en dat het sporten bij de club een bijdrage levert aan de sociale en persoonlijke ontwikkeling van zowel trainers als leden. De begeleiding richt zich niet op de sporttechnische kennis en kunde van trainers en coaches.

De CKC wordt maximaal een half jaar ingezet, afhankelijk van de behoefte en grootte van de club. Hierover worden vooraf afspraken gemaakt.
Ook het aantal uur per week dat de CKC beschikbaar wordt gesteld is maatwerk. 
Neem bij interesse of voor meer informatie contact op met onze sportregisseur door een mail te sturen naar verenigingsondersteuning@eindhoven.nl.

Aanbod