Succesvolle start Naschools Zwemmen

Eindhoven Sport wil dat zoveel mogelijk Eindhovense kinderen de basisschool verlaten met een zwemdiploma. Vandaar dat de gemeente Eindhoven in samenwerking met ouders, de gemeentelijke zwembaden en scholen is gestart met het project Naschools Zwemmen. Met een lach op hun gezicht zijn de kinderen uit groep 6, 7 en 8 van twee pilotscholen afgelopen week gestart met zwemles in het ir. Ottenbad.

Drempels wegnemen

Nederland is een waterrijk land, daarom is het erg belangrijk dat alle kinderen leren zwemmen. Het vermindert het risico op verdrinken en het zorgt ervoor dat kinderen kunnen meedoen in de maatschappij. Denk aan feestjes op het strand of in het zwembad. Daarnaast is zwemmen gezond en het verbetert de motorische vaardigheden. Toch is het voor niet alle kinderen vanzelfsprekend om een zwemdiploma te hebben. Vincent van den Groenendaal, sportregisseur bij Eindhoven Sport: “Hiervoor zijn er verschillende redenen. Met het project Naschools Zwemmen proberen we zo veel mogelijk drempels weg te nemen en ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk kinderen hun A-diploma hebben als ze de basisschool verlaten. De kracht van dit project is samenwerking. We doen het niet alleen,  maar samen met ouders en scholen. Kinderen gaan samen met leeftijdsgenoten naar de naschoolse zwemles. Dat maakt het leuker en het maakt de kans groter dat de kinderen aangehaakt blijven. Ouders komen ook mee naar de les, om de ouderbetrokkenheid te borgen.”

Plezier, veiligheid en activiteit

Naschools Zwemmen richt zich in eerste instantie op scholen waarbij het zwemdiploma bezit laag is. De kinderen zonder A-diploma gaan direct na schooltijd naar het zwembad voor hun zwemles. Op dinsdag 18 januari ging de pilot van start bij basisschool De Rungraaf (speciaal basisonderwijs) en op woensdag 19 januari bij basisschool Atalanta. Op beide dagen ging een groepje kinderen onder begeleiding van de zwemonderwijzers aan de slag in het ir. Ottenbad. In het begin waren de kinderen nog wat afwachtend, maar al gauw met wat hulp raakten ze steeds meer op hun gemak in het water. “De zwemlessen zijn opgedeeld in verschillende fases. In het begin gaan de kinderen vooral experimenteren in het water. Ze maken kennis met het water en ontdekken waar hun eigen grens ligt. Tegelijkertijd kijken de zwemonderwijzers naar wat het niveau van de groep en elk kind afzonderlijk is. In een latere fase leren de kinderen de techniek van het zwemmen en worden ze steeds meer uitgedaagd. In elke zwemles staat plezier, veiligheid en actief bezig zijn centraal”, aldus Minke van Hamont, ploegleider ir. Ottenbad. Gedurende de les spatte het plezier van de gezichten af. De 45 minuten leken om te vliegen. Met een grote glimlach liepen de kinderen aan het eind naar het kleedlokaal.

Het zwemdiploma bezit van 96% naar 99%

Het zwemdiplomabezit van kinderen in Eindhoven ligt momenteel op 96%. De verwachting is dat kinderen binnen 1,5 jaar hun A-diploma halen. Dat zou betekenen dat de pilot tot 2023 duurt. Op verschillende momenten wordt de pilot geëvalueerd. Als het een succes is kan het project uiteindelijk breder worden uit gezet in Eindhoven. Het doel is dat in 2025 99% van de basisschoolkinderen in groep 8 hun A-diploma hebben.