Voorwaarden en privacy verklaring webshops

Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden en de privacy verklaring die van toepassing zijn op de webshops van Eindhoven Sport. Lees deze goed door voordat je gebruikt maakt van onze webshops.

Algemene voorwaarden

In het onderstaande document lees je (in hoofdstuk C) alle voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de gemeente sportaccommodaties. Onder het gebruik verstaan we niet alleen het huren van onze sportaccommodaties, maar ook het volgen van zwem- en bewegingslessen bij de Tongelreep en ir. Ottenbad en het gebruik van onze webshops.

Privacy verklaring

De gemeente Eindhoven gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hier leest u hoe de gemeente uw gegevens beschermt. 

Wat is een persoonsgegeven?

Een persoonsgegeven is alle informatie over een persoon. Dit betekent dat de informatie direct over iemand gaat, of naar deze persoon verwijst. 

Welke persoonsgegevens verwerkt de gemeente bij de webshops ir. Ottenbad en de Tongelreep van Eindhoven Sport

De Gemeente Eindhoven verwerkt alleen de gegevens die nodig zijn. Dit zijn:  

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
   

De gemeente verwerkt deze persoonsgegevens met Recreatex software van Gantner.

Grondslag

De gemeente verwerkt deze persoonsgegevens op grond van uitvoering van een overeenkomst.

Doel van het verwerken van persoonsgegevens

De gemeente verwerkt de persoonsgegevens met als doel:  het aanbieden van een online klantomgeving voor zwemmers zodat ze zelf zwemzaken online kunnen regelen.

Delen met derden

De gemeente deelt de persoonsgegevens met Gantner voor het uitvoeren van een overeenkomst.

Bewaren persoonsgegevens

De gemeente bewaart de persoonsgegevens nog 2 jaar nadat u uw digitale account deactiveert. Binnen deze 2 jaren is het nog mogelijk uw digitale account weer te activeren. Na deze 2 jaren is het niet langer mogelijk uw digitale account te activeren. Wij bewaren uw gegevens daarna nog 5 jaar. Daarna worden uw persoonsgegevens geanonimiseerd/verwijderd.

Rechten

U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens de gemeente vastlegt en met wie zij die deelt. Wilt u ze inzien? Stuurt u dan een mail naar privacy@eindhoven.nl.

Daarnaast kunnen wij:

 • uw persoonsgegevens veranderen, als u terecht aangeeft dat ze niet juist zijn;
 • uw persoonsgegevens verwijderen (onder voorwaarden);
 • uw persoonsgegevens verwijderen bij andere instanties, waarmee de gemeente bestanden deelt.
   

U kunt alleen uw eigen persoonsgegevens inzien, veranderen of verwijderen. Wij vragen u zich te identificeren. U mag geen gegevens van andere personen inzien.

Beveiliging en bescherming van gegevens

De gemeente beveiligt de persoonsgegevens om misbruik en verlies te voorkomen.

Contact

Heeft u vragen na het lezen van deze verklaring? Neemt u dan gerust contact op met privacy.rd@eindhoven.nl.