Voorwaarden zwemles

Ga je je inschrijven voor zwemles bij Nationaal Zwemcentrum De Tongelreep of ir. Ottenbad? Lees hier de voorwaarden waar je mee akkoord gaat door je in te schrijven.

Hoe schrijf je je in voor zwemles?

1.    Als je zwemles wil gaan volgen moet je je eerst inschrijven. Voor inschrijving kun je terecht bij de balie van het zwembad waar je de zwemles wil gaan volgen of je kan je inschrijven via onze webshop (de Tongelreep of het Ottenbad).
2.    Je bent ingeschreven als het inschrijfformulier ingevuld bij het zwembad aanwezig is en het inschrijfgeld is betaald. De kosten voor inschrijving staan op de website van Eindhoven Sport.
3.    Is er een wachtlijst? Dan bepaalt onder andere de datum van inschrijving én de vrije plaatsen in de lesgroepen hoe snel je kunt starten.
4.    Is er plaats? Dan ontvang je hier een bericht van.

Welke regels zijn er voor zwemles?

5.    Om mee te doen met de zwemles moet je minimaal 4 jaar zijn.
6.    Je wordt ingedeeld in een lesgroep op een vaste dag en vaste tijd.
7.    Inhalen van een zwemles omdat je een keer niet bent geweest is niet mogelijk.
8.    Op de volgende feestdagen wordt er geen zwemles gegeven: Nieuwjaarsdag, 1e en 2e Paasdag, Koningsdag, 5 mei (1 keer in de 5 jaar), Hemelvaartsdag, 1e en 2e Pinksterdag en 1e en 2e Kerstdag.
9.    Tijdens de schoolvakanties wordt er geen zwemles gegeven. Wel worden in sommige vakanties speciale lessen gegeven (zwemles gedurende een aantal dagen achter elkaar). De zogenaamde “vakantiezwemles”. Hiervoor moet je apart inschrijven en betalen.
10.    Om zwemles te volgen is een zwemlesabonnement nodig.
11.    Het zwemlesabonnement is geldig voor een bepaalde periode en moet voordat deze periode ingaat betaald worden.
12.    Betaling van het zwemlesabonnement kan bij de balie van het zwembad of via onze webshop.
13.    Verandering van lesdag kan een verandering van het lesgeld betekenen.
14.    Het lesgeld is namelijk afhankelijk van het aantal zwemlessen in een lesperiode.
15.    Tijdens de gehele periode van het volgen van de zwemlessen moet het lesgeld iedere lesperiode (onafgebroken) betaald worden. Het maakt daarvoor niet uit of je die periode daadwerkelijk de zwemlessen volgt.
16.    Het zwemlesabonnement wordt op een zwempas gezet.
17.    De zwempas moet iedere zwemles meegenomen worden. Zonder zwempas en uiteraard een geldig abonnement heb je geen toegang tot de zwemles.

Wat zijn de regels als je een les mist?

18.    Lessen die vanwege ziekte of om een andere reden worden gemist, worden niet verrekend en ook niet vergoed.
19.    De eerste 3 lessen afwezigheid worden nooit vergoed.
20.    Deze 3 weken gaan in vanaf het moment dat je dit schriftelijk bij ons meldt.
21.    Bij langdurige ziekte kan in overleg een verrekening in de vorm van lessen plaatsvinden. Je ontvangt geen geld terug.

Wat als je jouw zwempas verliest?

22.    Bij beschadiging, diefstal of het zoekraken van de zwempas, moet je een nieuwe zwempas aanvragen.
23.    Hiervoor moet je betalen.

Hoe werkt diplomazwemmen?

24.    De zwemdiploma’s komen van de Nationale Raad Zwemveiligheid.
25.    Als je diploma mag zwemmen, krijg je dit te horen van de zwemonderwijzer.
26.    Hiervoor moet je apart inschrijven en betalen.
27.    Bij het inschrijven kun je aangeven of je door wil gaan met een vervolgdiploma of dat je wil stoppen.

Wat als je je zwemles wilt beëindigen?

28.    Als je wil stoppen met de zwemles, kan dit aan het einde van een lesperiode.
29.    Je doet dit door een e-mail te sturen met vermelding van het zwempasnummer. Of door de zwempas in te leveren bij de balie.
30.    Als je stopt tijdens een lesperiode, krijg je geen geld terug.
31.    Bij tussentijds stoppen, door bijvoorbeeld een verhuizing, rekenen wij een opzegtermijn van 4 weken.